Barbara Sionek

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Analiz Instrumentalnych

(+48) 22 59 37 067

barbara_sionek@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0113

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Ogólna technologia żywności; chemia żywności

Zainteresowania naukowe:

Bakterie kwasu mlekowego; wpływ probiotyków na jakość żywności; nowoczesne techniki utrwalania żywności


 

Assistant Professor (dr inż.)

Food technology and nutrition

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0113

Main areas of didactic activity:

Basic food technology; food chemistry

Research interests:

Lactic acid bacteria; influence of probiotics on food quality; novel methods of food preservation