Barbara Pietruszka

Drukuj
Brak zdjęcia

prof. dr hab.

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Nauki o zdrowiu

Katedra Żywienia Człowieka

Zakład Podstaw Żywienia

(+48) 22 59 37 118

barbara_pietruszka@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2123

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Żywienie człowieka; epidemiologia żywieniowa; metodologia badań naukowych; interwencyjne badania żywieniowe

Zainteresowania naukowe:

Sposób żywienia i stan odżywienia różnych grup populacyjnych; urozmaicenie diety; mikroskładniki: spożycie, stan odżywienia i stan zdrowia; suplementacja diety: korzyści i zagrożenia


Full professor

Food technology and nutrition; Health sciences

Department of Human Nutrition

Chair of Basic Nutrition

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office 2123

Main areas of didactic activity:

Human nutrition; nutritional epidemiology; methodology of scientific studies; interventional nutritional studies

Research interests:

Dietary habits and nutritional status of different population groups; diet diversity; micronutrients: intake, nutritional and health status; diet supplementation: benefits and risks