Artur Głuchowski

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., asystent badawczo-dydaktyczny

Dyscyplina naukowa:
Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Technologii Gastronomicznej i Chemii Żywności

(+48) 22 59 37 057

artur_gluchowski@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 098B (przyziemie)

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Technologia gastronomiczna; projektowanie nowych potraw; polskie kuchnie regionalne i narodowe; obsługa konsumenta w gastronomii

Zainteresowania naukowe:

Gastronomia molekularna. Wpływ obróbki kulinarnej, w tym technologii sous-vide oraz nowoczesnych metod kulinarnych (kuchnia molekularna, Note by Note) na jakość (sensoryczną, żywieniową, mikrobiologiczną i technologiczną) potraw z surowców roślinnych i zwierzęcych. Projektowanie nowych potraw o charakterze prozdrowotnym dotyczące obniżenia zawartości cukru (substytucja glikozydami stewiolowymi) i soli kuchennej (substytucja zamiennikami).


Ph.D., Professor assistant

Food technology and nutrition
Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Food Gastronomy and Food Chemistry

Institute of Human Nutrition, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 089B (basement)

Main areas of didactic activity:

Catering technology; new dishes development; polish regional and national cuisines; customer service in catering establishment;

Research interests:

Molecular gastronomy. The effect of culinary processing, including sous-vide technology and modern culinary methods (molecular cooking, Note by Note cooking) on the quality of dishes from plant and animal origin products. Moreover, designing new healthy dishes, specially by reduction of sugar (substitution with steviol glycosides) and table salt content (substitution substitution).