Anna Onopiuk

Drukuj
Brak zdjęcia

dr, asystent naukowy

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Inżynieria materiałowa

 

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Projektowania Żywności

(+48) 22 59 37 086

anna_onopiuk@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0120

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Inżynieria żywności

Zainteresowania naukowe:

Wykorzystanie technik elektroforetycznych do oznaczeń białek; analiza wpływu stopnia degradacji białek na jakość technologiczną mięsa; enzymatyczna analiza składników warunkujących pH mięsa wołowego


PhD., research assistant

Food technology and nutrition

Department of Technique and Food Development

Chair of Food Development

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0120

Main areas of didactic activity:

Food engineering

Research interests:

The use of electrophoresis techniques for the determination of proteins; analysis of the impact of the degradation of proteins on the technological quality of meat; enzymatic analysis of the constituents determining the pH of beef