Anna Harton

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Nauki o zdrowiu

Katedra Dietetyki
Zakład Dietetyki

(+48) 22 59 37 022

anna_harton@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2091

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób żywieniowo-zależnych; edukacja dietetyczno-żywieniowa w ww. zakresie

Zainteresowania naukowe:

Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia niemowląt, małych dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym; dietoterapia pacjentów z chorobami układu krążenia oraz otyłości w różnych grupach wiekowych


Ph.D., assistant professor (dr hab.)

Health sciences

Department of Dietetics
Chair of Dietetics

Faculty of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 2091

Main areas of didactic activity:

Diet prevention and diet therapy of nutritionally-dependent diseases; nutrition counseling and education in the above range

Research interests:

Assessment of nutritional habits and status infants, toddlers and preschoolers; diet therapy of patients suffering from cardiovascular disease and obesity in different age groups