Anna Ciecierska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr lek. wet., asystent

Dyscyplina naukowa: 

Technologia żywności i żywienia; Weterynaria

Katedra Żywienia Człowieka
Zakład Oceny Żywienia

(+48) 22 59 37 125

anna_ciecierska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2108

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Biologiczna ocena żywności; analiza żywności

Zainteresowania naukowe:

Genomika żywieniowa; wykorzystanie nutrigenomiki w żywieniu człowieka; wpływ bioaktywnych składników diety na ekspresję genów oraz na stan zdrowia; analiza transkryptomu; analiza białek


PhD, DVM, assistant

Food technology and nutrition; Veterinary

Department of Human Nutrition
Chair of Nutritional Assessment

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office 2108

Main areas of didactic activity:

Biological assessment of food; food analysis

Research interests:

Nutritional genomics; the use of nutrigenomics in human nutrition; the effect of bioactive substances on gene expression and on the f health; transcriptome analysis; protein analysis