Andrzej Półtorak

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., prof. SGGW

Dyscyplina naukowa: Technolofia żywności i żywienia; Inżynieria materiałowa

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Projektowania Żywności

(+48) 22 59 37 073

andrzej_poltorak@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0114

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Inżynieria żywności; urządzenia do produkcji żywności; maszynoznawstwo i wyposażenie technologiczne w gastronomii i hotelarstwie; wyposażenie zakładów żywienia zbiorowego

Zainteresowania naukowe:

Instrumentalny pomiar właściwości fizycznych produktów spożywczych; analiza wpływu obórki cieplnej na jakość produktów spożywczych; wpływ procesów technologicznych na właściwości fizyczne żywności


Ph.D., assistant professor (dr hab.)

Food technology and nutrition

Department of Technique and Food Development

Chair of Food Research and Development

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0114

Main areas of didactic activity:

Food processing equipment; equipment in catering and accommodation industry; process engineering in food technology; equipment in catering

Research interests:

The instrumental measurement of textural properties of food products; the rheological properties of food; food colour measurement; technological properties of micronized fiber powder; the heat treatment parameters and the physical properties of food products