Aleksandra Szydłowska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności

Telefon (+48) 22 59 37 079

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

aleksandra_szydlowska@sggw.edu.pl

pokój 1097

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Higiena produkcji żywności; bezpieczeństwo żywności;  systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Zainteresowania naukowe:

Bakterie fermentacji mlekowej, projektowanie produktów probiotycznych


Ph. D. assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Food Hygiene and Quality Management
Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW,
Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

Office 1097

Main areas of didactic activity:
Food hygiene; food safety quality management systems and food safety.

Research interests:
Lactic acid bacteria; probiotic food products development.