Agata Wawrzyniak

Drukuj
Brak zdjęcia

prof. dr hab.

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Nauki o zdrowiu

Katedra Żywienia Człowieka
Zakład Podstaw Żywienia

(+48) 22 59 37 125

agata_wawrzyniak@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2110

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Żywienie człowieka; analiza żywności

Zainteresowania naukowe:

Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia wybranych grup; żywienie w sporcie; azotany (III) i azotany (V) jako zagrożenie dla zdrowia; antyoksydanty w żywieniu; interakcje składników odżywczych; regulacja genów


Professor

Food technology and nutrition; Health sciences

Department of Human Nutrition
Chair of Basic Nutrition

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 2110

Main areas of didactic activity:

Human nutrition; food analysis

Research interests:

Assessment of nutrition and nutritional status of selected groups; nutrition in sport; nitrate (III) and nitrate (V) as a threat to health; antioxidants in nutrition; nutrients interactions; genes regulation