Agata Białecka-Dębek

Drukuj
Brak zdjęcia

dr, asystent naukowo-dydaktyczny

Dyscyplina naukowa:

Technologia żywności i żywienia; Nauki o zdrowiu

Katedra Żywienia Człowieka

Zakład Podstaw Żywienia

22 59 37 107

agata_bialecka_debek@sggw.edu.pl

pokój 2131

 

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Epidemiologia żywieniowa; żywienie człowieka; żywienie osób starszych; metodologia badań

Zainteresowania naukowe:

Badania nad sposobem żywienia i stanem odżywienia różnych grup populacyjnych; wpływ czynników żywieniowych, zdrowotnych i stylu życia na sprawność umysłową; edukacja żywieniowa różnych grup populacyjnych


PhD, assistant

Food technology and nutrition; Health sciences

Department of Human Nutrition

Chair of Basic Nutrition

(+48) 22 59 37 107

agata_bialecka_debek@sggw.edu.pl

office 2131

Main areas of didactic activity:

Nutritional epidemiology; human nutrition; nutrition in older age; research methodology

Research interests:

Dietary intake and nutritional status of different population groups; influence of nutrition, health and life style factors on cognitive function; nutritional education of various population groups

 

 

Brak zdjęcia