Agata Antoniewska

Drukuj
Brak zdjęcia

Dr inż.

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Zakład Technologii Gastronomicznej i Chemii Żywności

(+48) 22 59 37 071

agata_antoniewska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0113

 

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Chemia żywności; nowoczesne metody analizy żywności

Zainteresowania naukowe:

Wpływ dodatków pochodzenia roślinnego na jakość wyrobów ciastkarskich; metody instrumentalne w analizie żywności; badanie potencjału przeciwutleniającego surowców i produktów spożywczych; analiza składu i zawartości związków lotnych oraz kwasów tłuszczowych w żywności


Ph.D.

Food technology and nutrition

Department of Food Gastronomy and Food Hygiene

Chair of Catering Technology and Food Chemistry

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0113

 

Main areas of didactic activities:

Food chemistry; modern methods of food analysis

Research interests:

The influence of plant-derived additives on the quality of confectionery products; instrumental techniques in food analysis; antioxidant properties of raw materials and food products; analysis of volatile compounds profile and fatty acids composition in food