Adrian Stelmasiak

Drukuj
Brak zdjęcia

mgr inż., starszy specjalista inżynieryjno – techniczny

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Inżynieria materiałowa

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Techniki w Żywieniu

(+48) 22 59 37 080

adrian_stelmasiak@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój HP 6

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Maszynoznawstwo gastronomiczne; inżynieria żywności

Zainteresowania naukowe:

Technologia mięsa i przetworów mięsnych


Sc., senior specialist

Food technology and nutrition

Department of Technique and Food Development

Chair of Engineering in Nutrition

INstitute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159C St., building 32, 02-776 Warsaw

office HP 6

Main areas of didactic activity:

Equipment in catering; process engineering in food technology

Research interests:

Meat and meat products technology