Projekty realizowane w Katedrze Techniki i Projektowania Żywności

Drukuj

BIOPRODUKTY, INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA PROZDROWOTNYCH PRODUKTÓW PIEKARSKICH I MAKARONU O OBNIŻONEJ KALORYCZNOŚCI

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Projekty Rozwojowe.

UDA-POIG.01.03.01-14-041/12

Kierownik: prof. dr hab. Jan Rozbicki

Okres trwania: 01.06.2013 r. – 30.09.2015

http://bioprodukty.sggw.pl/

 

 

OPTYMALIZACJA PRODUKCJI WOŁOWINY W POLSCE, ZGODNIE ZE STRATEGIĄ „OD WIDELCA DO ZAGRODY”

POIG.01.03.01-00-204/09

Program operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1. Projekty Rozwojowe.

Kierownik: dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. nadzw. SGGW

Okres trwania: 01.10.2009 – 30.11.2015

http://www.prooptibeef.pl/

 

BIOŻYWNOŚĆ – INNOWACYJNE, FUNKCJONALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

POIG.01.01.02-14-090/09

Projekt realizowany w ramach Działania 1.1.2. PO IG 2007-2013 Badania i Rozwój nowoczesnych technologii przez konsorcjum naukowo-przemysłowe - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Działaniu 1.1 „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałaniu 1.1.2 „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych”

Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Olav Horbańczuk

Koordynator Projektu w SGGW: dr hab. inż. Agnieszka Wierzbicka, prof. nadzw. SGGW

Okres trwania: 1 luty 2009 – 31 grudnia 2015

http://biozywnosc.edu.pl/