Projekty realizowane w Katedrze Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Drukuj

STRATKIT – INNOVATIVE STRATEGIES FOR PUBLIC CATERING: SUSTAINABILITY TOOLKIT ACROSS BALTIC SEA REGION

(WSPARCIE TECHNICZNE  DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO)

Program: UE program Interreg Baltic Sea Region na lata 2014–2020

Akronim: StratKIT

R088

Kierownik projektu: dr hab. Renata Kazimierczak

Okres trwania: 1.01.2019 - 30.06.2021

https://projects.interreg-baltic.eu/projects/stratkit-197.html

 

SUSTAINABILITY IN PORK PRODUCTION WITH IMMUNOCASTRATION ERA-NET SUSAN

(Zrównoważenie w produkcji wieprzowiny z uwzględnieniem immunokastracji) SUSAN/I/SuSI/02/2017, 01.09.2017-30.08.2020

Akronim SuSI

Okres trwania: 1.09.2017 - 31. 08.2020 ze zmianą do 28.02.2021

Kierownik projektu: dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans (01.09.2017 - 05.02.2020)

Kierownik projektu: dr hab. Eliza Kostyra (05.02.2020 - 28.02.2021)

 

ABC of Healthy Eating - ABC of Kids Nutrition and the awareness campaign in 8 major cities in Poland to develop guidelines on healthy eating for children 7-9 years old and increase their nutritional knowledge

Projekt finansowany przez Fundation Carrefour

Kierownik projektu: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

Okres trwania: 2017 - 2018

www.abczywienia.pl

 

WELLBEING PROJECT (FOODS AND BEVERAGES, BEAUTY, HOME CARE)

ESN – European Sensory Network, Partner Research Project, ESN-INP grant

Kierownik projektu: Valérie Lengard Almli, Nofima

Okres trwania: 2016 - 2018

 

ABC Żywienia Dzieci

Projekt finansowany przez Fundation Carrefour

Kierownik projektu: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

Okres trwania: 2016

www.abczywienia.pl

 

OPRACOWANIE TECHNOLOGII TOWAROWEJ UPRAWY AKTINIDII OSTROLISTNEJ (MINI KIWI) W WARUNKACH POLSKI CENTRALNEJ

Projekt nr PBS3/A8/35/2015. NCBiR,

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Latocha, prof. SGGW

Okres trwania: 2015-2019

 

INNOVATIVE EDUCATION TOWARDS THE NEEDS OF THE ORGANIC SECTOR (INNOWACYJNA EDUKACJA DLA POTRZEB SEKTORA ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ)

Program UE Erasmus + Strategic Partnerships

Akronim EPOS

2014-1-PL01-KA203-003392

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

Okres trwania: 1.09.2014 – 31.08.2016

https://www.facebook.com/eposproject

 

DOUBLE DEGREE MSC PROGRAM: ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD SYSTEMS STUDIA MAGISTERSKIE (DOUBLE DEGREE 'ROLNICTWO EKOLOGICZNE I SYSTEMY PRODUKCJI ŻYWNOŚCI)

Program ELLS Fund for Incentives

Akronim  EUR-Organic

Grant 70/2014/e

Kierownik projektu: dr Sabine Zikeli, University of Hohenheim, Niemcy

Okres trwania: 1.1.2014 – 31.12.2016

 

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNYCH PREPARATÓW JABŁKOWO - POLIFENOLOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE JABŁKA ODMIANY GOLD MILENIUM® Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ I KONWENCJONALNEJ

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, HORre-029-29-23/14 (93)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

Okres trwania: 1.05-15.11.2014

 

MEASURING TEMPORALITY OF SENSATIONS AND OF LIKING IN CONSUMERS

ESN – European Sensory Network, Partner Research Project, ESN-INP grant

Kierownik projektu: dr inż. Eliza Kostyra

Okres trwania: 2014

 

ANALIZA WPŁYWU RÓŻNYCH METOD AKTYWACJI GLEBY W UPRAWIE EKOLOGICZNEJ NA WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ WARZYW POLOWYCH

Akronim  BIOREWIT

Program LIFE10 ENV/PL/661

Kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Okres trwania: 2012-2015

http://www.biorewit.inhort.pl/pl/index.html

 

ELABORATION OF THE BEST PRACTICE MODELS OF THE KNOWLEDGE TRANSFER FROM SCIENCE TO PRACTICE IN THE ORGANIC FARMING SECTOR (OPRACOWANIE NAJLEPSZYCH PRAKTYCZNYCH MODELI TRANSFERU WIEDZY Z NAUKI DO PRAKTYKI W SEKTORZE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO)

Program UE Leonardo da Vinci Partnerships

Akronim LOVEt 2

2012-1-PL1-LEO04-281911

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

Okres trwania: 11.2012 – 07.2014

http://lovet2.eu/consortium/partners/

 

EKOLOGICZNE METODY PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW Z UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNYCH OTRZYMYWANYCH PRODUKTÓW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

Okres trwania: 1.05– 15.11.2011

 

PALATABILITY, SATISFACTION AND SATIATION OF BEVERAGES

ESN – European Sensory Network, Partner Research Project, ESN-INP grant

Kierownik projektu: dr inż. Eliza Kostyra

Okres trwania: 2010 - 2011

 

OPTYMALIZACJA PRODUKCJI WOŁOWINY W POLSCE, ZGODNIE ZE STRATEGIĄ „OD WIDELCA DO ZAGRODY"

Nr projektu: PO IG.01.03.01-00-204/09

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. nadzw. SGGW

Realizacja badań w Katedrze: 2009-2014

http://www.prooptibeef.pl

 

BIOŻYWNOŚĆ - INNOWACYJNE, FUNKCJONALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Nr projektu: POIG.01.01.02-14-090/09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Działaniu 1.1 „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałaniu 1.1.2 „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Olav Horbańczuk (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN)

Realizacja badań w Katedrze: 2009-2013

http://www.biozywnosc.edu.pl

 

ORGANIC SENSORY INFORMATION SYSTEM (OSIS): DOCUMENTATION OF SENSORY PROPERTIES THROUGH TESTING AND CONSUMER RESEARCH FOR THE ORGANIC INDUSTRY

Program UE FP7-SME

Akronim: ECROPOLIS

Kierownik projektu: dr inż. Sylwia Żakowska-Biemans

Koordynator zadania: dr inż. Eliza Kostyra

Okres trwania: 2009 - 2012

 

SENSORY INTERACTION OF GLUTAMATE WITH MODEL FOOD MATRICES AND ITS EFFECT ON HEDONIC, QUALITATIVE AND TEMPORAL ASPECTS

COFAG, Glutamic Acid Manufactures Committee Of The European Union

Kierownik projektu: Baryłko-Pikielna Nina, Kostyra Eliza

Okres trwania: 01.06.2005 – 30.11.2005   

 

PROFICIENCY TESTING IN SENSORY ANALYSIS: DEVELOPMENT OF REFERENCE SAMPLES FOR PROFICIENCY TESTING

ESN – European Sensory Network, Partner Research Project, ESN-INP grant

Kierownik projektu: Baryłko-Pikielna Nina

Okres trwania: 2004-2005

 


PROJEKTY WDROŻENIOWE


Opracowanie receptury i procesu produkcji wyrobów ciastkarskich z odroczonym terminem wypieku. Projekt realizowany w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, PARP

Okres trwania: 11.12.2018-20.10.2019

Kierownik projektu: dr inż. Anna Sadowska

 

Zaprojektowanie innowacyjnych produktów funkcjonalnych w postaci koncentratu potraw o wysokiej wartości odżywczej i jakości sensorycznej przeznaczonych dla wegetarian w wersji spełniającej wymagania diety wegańskiej. Projekt realizowany w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, PARP

Okres trwania: 05.10.2017- 04.05.2018

Kierownik projektu: dr inż. Anna Piotrowska

 

Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego napoju owocowego w postaci półpłynnej utrwalanego metodą zamrażania. Projekt realizowany w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, PARP

Okres trwania: 17.04.2017-30.09.2017

Kierownik projektu: dr inż. Anna Sadowska

 

Opracowanie technologii produkcji funkcjonalnych wyrobów ciastkarskich o podwyższonej wartości odżywczej. Projekt realizowany w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, PARP

Okres trwania: 07.06.2017- 30.11.2017

Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Świąder

 

Opracowanie składu dodatku roślinnego stanowiącego uzupełnienie wody mineralnej. Projekt realizowany w ramach konkursu nr RPMP.01.02.03. - IP.01-12-065/17 OSI PRIORYTETOWEJ GOSPODARKA WIEDZY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020. DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH. Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Okres trwania: 2017

Kierownik projektu: dr inż. Monika Hoffmann

 

Ocena jakościowych cech projektowanych funkcjonalnych koncentratów pieczywa o podwyższonej zawartości białka oraz o niskim indeksie glikemicznym, finansowanie - bony na innowacje

Okres trwania: 2016