Projekty realizowane w Katedrze Żywienia Człowieka

Drukuj

ABC of Healthy Eating - ABC of Kids Nutrition and the awareness campaign in 8 major cities in Poland to develop guidelines on healthy eating for children 7-9 years old and increase their nutritional knowledge

Projekt finansowany przez Fundation Carrefour

Kierownik projektu: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

Okres trwania: 2017 - 2018

www.abczywienia.pl

 

ABC Żywienia Dzieci

Projekt finansowany przez Fundation Carrefour

Kierownik projektu: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

Okres trwania: 2016

www.abczywienia.pl

 

ABC OF HEALTHY EATING

Projekt finansowany przez Fundation Carrefour

Kierownik projektu: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

Okres trwania: 2014 – 2016

www.abczywienia.pl

 

DOBRA PRAKTYKA ŻYWIENIOWA GIMNAZJALISTÓW

Projekt finansowany przez MNiSzW, nr projektu: 2014/DIR/608/UMW

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina, koordynator projektu: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

Okres trwania: 2014 – 2015

 

THE ASSESSMENT OF THE IMPACT OF MILD DEHYDRATION ON THE COGNITIVE FUNCTIONS AMONG THE ELDERLY

Projekt badawczy finansowany przezEuropean  Hydration Institute (EHI), Madryt

Kierownik projektu: dr hab. Barbara Pietruszka, prof. SGGW, wykonawca: mgr Agata Białecka

Okres trwania: 2013 - 2014

 

NOWE STRATEGIE ŻYWIENIOWE UWZGLĘDNIAJACE SZCZEGÓLNE POTRZEBY OSÓB STARSZYCH DLA POMYŚLENGO STARZENIA SIĘ W EUROPIE

Projekt PMW finansowany przez MNiSzW, nr projektu: 2310/7PR/11/2012/2

Kierownik projektu: dr hab. Barbara Pietruszka, prof. nadzw. SGGW

Okres trwania: 2012 - 2016

 

ASSESSMENT OF HYDRATION BY BEVERAGES IN ELDERLY

Projekt badawczy finansowany przezEuropean Hydration Institute (EHI), Madryt

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Drywień

Okres trwania: 2012 – 2013

 

NEW DIETARY STRATEGIES ADDRESSING THE SPECIFIC NEEDS OF THE ELDERLY POPULATION FOR AN HEALTH AGEING IN EUROPE

Akronim: NU-AGE

Projekt finansowany w ramach VII Programu Ramowego UE, Temat 2: Żywność, Rolnictwo i Rybołówstwo oraz Biotechnologia; nr projektu: 266486 THEME KBBE.2010.2.2-02 Diet and prevention of functional decline of the elderly - Call: FP7-KBBE-2010-4

Kierownik projektu: dr hab. Barbara Pietruszka, prof. nadzw. SGGW

Okres trwania: 2011 - 2016

http://www.nu-age.eu

 

OCENA RYZYKA POBRANIA Z DIETĄ SZTUCZNYCH SUBSTANCJI SŁODZĄCYCH W RÓŻNYCH GRUPACH POPULACYJNYCH ORAZ WPŁYWU ASPARTAMU NA WYBRANE PARAMETRY GOSPODARKI WAPNIOWEJ

Projekt habilitacyjny finansowany przez NCN, nr projektu: N N312 433140

Kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Wierzbicka

Okres trwania: 2011- 2014

 

WPŁYW SUPLEMENTACJI DIETY ŻELAZEM I CYNKIEM NA OBRONĘ ANTYOKSYDACYJNĄ UKŁADU ROZRODCZEGO – BADANIA MODELOWE

Projekt promotorski finansowany przez NCN, nr projektu: N N312 256440

Kierownik projektu: dr hab. Barbara Pietruszka, prof. nadzw. SGGW; wykonawcy: mgr inż. Dawid Madej

Okres trwania: 2011 – 2013

 

INTERAKCJE WITAMIN PRZECIW UTLENIJĄCYCH W OCHRONIE DNA PRZED STRESEM OKYDACYJNYM

Projekt finansowany przez MNiSzW, nr projektu: N N312 410037

Kierownik projektu: dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. SGGW

Okres trwania: 2009 – 2012

 

HARMONIZACJA NORM ŻYWIENIA W EUROPIE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM GRUP RYZYKA I ZROZUMIENIA ZALECEŃ PRZEZ KONSUMENTÓW – SIEĆ DOSKONAŁOŚCI.

Akronim: Eurreca

Projekt SPUB-M finansowany przez MNiSzW, nr projektu: 520/6.PR.UE/2008/7

Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Brzozowska

Okres trwania: 2008 -2012

 

KORZYŚCI I ZAGROŻENIA UZUPEŁNIANIA DIETY ŻELAZEM I CYNKIEM – BADANIA MODELOWE

Projekt habilitacyjny finansowany przez MNiSzW, nr projektu: N N312 329735

Kierownik projektu: dr inż. Joanna Kałuża

Okres trwania: 2008 - 2011

 

HARMONISING NUTRIENT RECOMMENDATION ACROSS EUROPE WITH SPECIAL FOCUS ON VULNERABLE GROUPS AND CONSUMER UNDERSTANDING – NETWORK OF EXCELLENCE

Akronim: EURRECA

Projekt finansowany w ramach VI Programu Ramowego UE, Priorytet 5: Jakość i bezpieczeństwo żywności; nr projektu: FP6-36196-2 (FOOD)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Brzozowska

Okres trwania: 2007 - 2012

http://www.eurreca.org

 

ASPEKTY MEDYCZNE, PSYCHOLOGICZNE, SOCJOLOGICZNE I EKONOMICZNE STARZENIA SIĘ LUDZI W POLSCE

Akronim: PolSenior

Projekt zamawiany, nr projektu: PBZ-MEIN-9/2/2006, koordynowany przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Kierownik zadania w SGGW „Ocena zwyczajów żywieniowych oraz sposobu żywienia osób starszych”: dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy

Okres trwania: 2007 – 2010

http://polsenior.iimcb.gov.pl/