Projekty realizowane w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Drukuj

Wdrożenie na rynek usługi matematycznego modelowania terminów przydatności i bezpieczeństwa żywności

Kierownik projektu ze strony SGGW: dr inż. Elżbieta Rosiak

Czas realizacji projektu: 09-2021-08.2022

Całkowity koszt projektu: 1 161 057,54 zł

 

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w celu poprawy cech i parametrów sensorycznych produktów przetwórstwa owoców i warzyw ekologicznych z uwzględnieniem zachowania składników odżywczych otrzymywanych produktów

Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego w 2017 r.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
Okres trwania: do grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje pobierz tutaj

Raport z badań pobierz tutaj.

 

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: Badania nad optymalizacją oraz rozwojem innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa w celu podnoszenia wartości prozdrowotnych produktów ekologicznych

Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego w 2017 r.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
Okres trwania: 01.07.2017 - 15.11.2017

Dodatkowe informacje pobierz tutaj

Raport z badań pobierz tutaj.

 

ABC of Healthy Eating - ABC of Kids Nutrition and the awareness campaign in 8 major cities in Poland to develop guidelines on healthy eating for children 7-9 years old and increase their nutritional knowledge

Projekt finansowany przez Fundation Carrefour

Kierownik projektu: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

Okres trwania: 2017 - 2018

www.abczywienia.pl

 

ABC Żywienia Dzieci

Projekt finansowany przez Fundation Carrefour

Kierownik projektu: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

Okres trwania: 2016

www.abczywienia.pl

 

TECHNOLOGICZNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA BAKTERII PROBIOTYCZNYCH DO PRODUKCJI SUROWYCH WĘDLIN DOJRZEWAJĄCYCH

Nr NN 312 275435            

Kierownik tematu ze strony SGGW: prof. dr hab. D. Kołożyn-Krajewska

Okres trwania: 11.09.2008 - 11.09.2010                                               

 

ZASTOSOWANIE MIKROBIOLOGII PROGNOSTYCZNEJ DO MODELOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

N R12 0097 06/2009

Kierownik tematuze strony SGGW: Prof. dr hab. D. Kołożyn – Krajewska

Okres trwania: 1.08.2009 – 31.07.2012

 

OCENA EFEKTU GLIKOGENU RESZTKOWEGO NA JAKOŚĆ KULINARNEGO MIĘSA WIEPRZOWEGO

N N312 216936

Kierownik projektu: prof. dr hab. W. Przybylski

Okres trwania: 2009-2011

 

PROWADZENIE BADAŃ W PRZETWÓRSTWIE PRODUKTÓW ROŚLINNYCH, ZWIERZĘCYCH METODAMI EKOLOGICZNYMI

Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego w 2010

 

EKOLOGICZNE METODY PRZETWÓRSTWA MIĘSA I WYROBU PRODUKTÓW MIĘSNYCH BEZ STOSOWANIA DODATKÓW AZOTANÓW I AZOTYNÓW Z UWZGLĘDNIENIEM WYDŁUŻANIA TRWAŁOŚCI PRZECHOWALNICZEJ TYCH PRODUKTÓW

Okres trwania: kwiecień – listopad 2011

 

OCENA ORGANIZACJI ŻYWIENIA W WARSZAWSKICH PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Kierownik projektu: dr inż. E. Czarniecka-Skubina

Okres trwania:  1.04.2011 - 30.09.2011

 

OCENA ORGANIZACJI ŻYWIENIA W WARSZAWSKICH PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PODLEGAJĄCYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWA

Projekt przy współudziale Centrum Komunikacji Społecznej w Urzędzie m.st. Warszawy, w ramach kampanii społecznej „Wiem co jem”.

Kierownik projektu: dr hab. inż. E. Czarniecka-Skubina

Okres trwania:  1.04.2013 - 30.09.2013

 

MODEL OGRANICZANIA STRAT I MARNOWANIA ŻYWNOŚCI Z KORZYŚCIĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA

NCBiR Nr/IS-1/031/NCBR/2014 akronim MOST

Kierownik projektu: prof. dr hab. D. Kołożyn-Krajewska

Okres trwania:  2014-2017

www.projektmost.niemarnuje.pl