Projekty realizowane w Katedrze Dietetyki

Drukuj

WPŁYW ROZPUSZCZALNEJ FRAKCJI BETA-GLUKANÓW OWSA NA NIESWOISTE STANY ZAPALNE JELITA GRUBEGO

Projekt NCN nr 2015/17/B/NZ9/01740 pt. (konkurs OPUS 9)

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Joanna Gromadzka - Ostrowska

Okres trwania: 19.02.2016 - 18.02.2019

 

ZAPOBIEGANIE NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ CHOROBOM PRZEWLEKŁYM POPRZEZ EDUKACJĘ SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW) Projekt nr KIK/34

Zadanie 3: Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce

Uczestnicy projektu: dr hab. Ewa Lange, mgr inż. Sylwia Gudej dr inż. Danuta Gajewska

Okres trwania: 2014-2016

 

ZDROWO JEMY ZDROWO ROŚNIEMY

Umowa o współpracy z Wydziałem podpisana 5.12.2014

Kierownik projektu: dr inż. Joanna Myszkowska – Ryciak

Okres trwania: 2014-2017

 

GREEN FUELS AND HUMAN HEALTH – TOXICITY OF ENGINE EMISSIONS FROM 1ST AND 2ND GENERATION BIODIESEL FUELS

PNRP-FuelHealth (Polish-Norwegian Research Programme)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Gromadzka - Ostrowska

Okres trwania: 2013-2016

 

WPŁYW NANOCZĄSTECZEK SREBRA NA METABOLIZM WĄTROBY (BADANIA MODELOWE)  

Projekt finansowany przez MNiSzW Srebrny nr DI 2011 023941

Kierownik projektu: mgr. inż. Sylwia Gudej

Okres trwania: 2012-2013

 

WPŁYWU BETA GLUKANÓW OWSA NA PROCES ZAPALNY W PRZEWODZIE POKARMOWYM

Projekt finansowany przez MNiSzW nr NN312427440

Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Gromadzka - Ostrowska

Okres trwania: 2011-2014

 

WPŁYW PROPORCJI MAKROSKŁADNIKÓW I RODZAJU TŁUSZCZU W DIECIE NA MECHANIZMY REGULACJI CIŚNIENIA TĘTNICZEGO W NERKACH

Projekt finansowany przez MNiSW/NCN nr NN 312255736

Kierownik projektu: prof. dr hab. Danuta Rosołowska - Huszcz

Okres trwania: 2009-2012

 

DZIAŁANIE INSULINY W BIAŁEJ TKANCE TŁUSZCZOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU SPOŻYCIA WĘGLOWODANÓW, BIAŁKA I TŁUSZCZU

Projekt finansowany przez MNiSW/NCN nr NN 312 246336

Okres trwania: 2009-2012

Kierownik projektu: prof. dr hab. Danuta Rosołowska - Huszcz

 

METABOLIZM I DZIAŁANIE HORMONÓW ZAANGAŻOWANYCH W REGULACJĘ BILANSU ENERGETYCZNEGO W ZALEŻNOŚCI OD WARTOŚCI ENERGETYCZNEJ DIETY

Projekt finansowany przez MNiSW nr NN 312 379037

Kierownik projektu: prof. dr hab. Danuta Rosołowska - Huszcz

Okres trwania: 2009-2011

 

WPŁYW DIETY TYPU ZACHODNIEGO I JEJ MODYFIKACJI NA METABOLIZM TESTOSTERONU I PARAMETRY STRESU OKSYDACYJNEGO W WĄTROBIE

Projekt finansowany przez MNiSWNN 312 204735

Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Gromadzka - Ostrowska

Okres trwania: 2008-2011

 

IMPACT OF NANOMATERIALS ON HUMAN HEALTH: LESSONS FROM IN VITRO AND ANIMAL MODELS
Projekt WP 2.2. w PNRF-122-AI-1/07 (Polish-Norwegian Research Fund)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Gromadzka - Ostrowska

Okres trwania: 2008-2011

 

MĄDRE ŻYWIENIE, ZDROWE POKOLENIE

Projekt finansowany przez The Coca Cola Fundation, koordynowany przez Polskie Towarzystwo Dietetyki

Kierownik projektu: dr inż. Danuta Gajewska