Projekty realizowane w Katedrze Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Drukuj

"MARKETING, PROMOCJA ORAZ ANALIZA RYNKU: ANALIZA WARTOŚCI I STRUKTURY RYNKU PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ W POLSCE, ZE SZCZEGÓLNYM OKREŚLENIEM WARTOŚCI JEGO POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ”

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 8 oraz lp. 7 załącznika nr 7 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. z 2015 r poz. 1170, Dz.U. z 2016 r. poz. 1614 oraz z 2017 r. poz. 1470) na podstawie decyzji z dnia 26.04.2019 r

Okres trwania: 1.06 – 15. 11.2019 r

Kierownik projektu: dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans

Informacje dodatkowe pobierz tutaj.

Raport z badań pobierz tutaj.

 

„ZRÓWNOWAŻENIE W PRODUKCJI WIEPRZOWINY Z IMMUNOKASTRACJI (SUSI)”

Projekt finansowany Przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ERA NET SUSAN, Nr Umowy SUSAN/I/SuSI/02/2017

Okres trwania: 1.09.2017 r – 31. 08.2020 r

Kierownik projektu: dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans

Informacje dodatkowe pobierz tutaj.

 

MARKETING, PROMOCJA ORAZ ANALIZA RYNKU, ANALIZA RYNKU PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ W POLSCE, W TYM OKREŚLENIE SZANS I BARIER DLA ROZWOJU TEGO SEKTORA PRODUKCJI

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie § 8 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 1170). Decyzja z dnia 26.05.2017 r (sygnatura HOR.re.027.6.2017)

Okres trwania: 1.06 – 30. 11.2017 r

Kierownik projektu: dr inż. Sylwia Żakowska-Biemans

Informacje dodatkowe pobierz tutaj.

Raport z badań pobierz tutaj.

 

BIOPRODUKTY, INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA PROZDROWOTNYCH PRODUKTÓW PIEKARSKICH I MAKARONU O OBNIŻONEJ KALORYCZNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Zadanie 1 – „Analiza rynku produktów zbożowych i zachowań konsumentów”

Kierownik zadania: dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz, prof. nadzw. SGGW

Okres trwania: 2013-2015

http://www.bioprodukty.sggw.pl/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx

 

OCENA KONSUMENCKA I ŻYWIENIOWA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH Z UPRAW EKOLOGICZNYCH

Projekt realizowany w ramach inicjatywy EUREKA; Nr E!6855 ECORAW/2013

Kierownik: dr Maria Jeznach

Okres trwania: 2013-2015

 

BIOŻYWNOŚĆ – INNOWACYJNE, FUNKCJONALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Zadnie 1 - „Badania konsumenckie i eksperckie”

Kierownik zadania: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

Zadanie 8 – „Marketing i promocja wytwarzanych surowców i produktów obejmujący promocję znaków towarowych oraz analizę konkurencyjności przedsiębiorstw produkujących żywność wysokiej jakości na rynku krajowym i zagranicznym”

Kierownik zadania: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

Okres trwania: 2009-2014

 

OPTYMALIZACJA PRODUKCJI WOŁOWINY W POLSCE, ZGODNIE ZE STRATEGIĄ „OD WIDELCA DO ZAGRODY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Zadanie 1 – „Analiza popytu na mięso wołowe w Polsce”

Kierownika zadania: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

Okres trwania: 2009-2014

 

AKCEPTACJA ŻYWNOŚCI PROBIOTYCZNEJ A CECHY PSYCHOSPOŁECZNE KONSUMENTÓW

Projekt promotorski - finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Nr  N N312 253840

Kierownik: dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz, prof. SGGW

Okres trwania: 2011-2013

 

UWARUNKOWANIA WYBORU I KONSUMPCJI MIĘSA W POLSCE – DIAGNOZA I PROGNOZY

Projekt habilitacyjny - finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Nr N N112 393840

Kierownik: dr inż. Małgorzata Kosicka-Gębska

Okres trwania: 2011-2013

 

AKCEPTACJA NOWYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH I JEJ UWARUNKOWANIA A INNOWACYJNOŚĆ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Projekt finansowany przez MNiSW, Nr N N112 301338

Kierownik: dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz, prof. nadzw. SGGW

Okres trwania: 2010-2012

 

SYSTEM INFORMACJI SENSORYCZNEJ NA POTRZEBY RYNKU ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ (Organic Sensory Information System)

Akronim ECROPOLIS

7. PR UE No 218477

Kierownik: dr inż. Sylwia Żakowska-Biemans

Okres trwania: 2009-2012

 

COUNTERING DIET-RELATED DISEASES THROUGH COMPETITIVE REGIONAL AGROFOOD AND PHYSICAL ACTIVITY CLUSTERS AFRESH

7 Program Ramowy, obszar „Możliwości” (Capacities), Nr 266181

Kierownik: dr hab. Krystyna Rejman

Okres trwania: 2009-2012

 

OPRACOWANIE NOWEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI WYROBÓW CZEKOLADOWANYCH

Program EUREKA E!4449 AKTINIDIA, finansowany przez NCBiR

Kierownik: dr Maria Jeznach

Okres trwania: 2009-2011