wtorek, 29.09.2020

Komunikaty

Opiekunowie roku na rok akademicki 2020/2021

18.09.2020 (piątek)

KIERUNEK

OPIEKUN

EMAIL

Dietetyka – stacjonarne (1 st.)

Dr inż. Aleksandra Kołota

aleksandra_kolota@sggw.edu.pl

Dietetyka – stacjonarne (2 st.)

Dr inż. Małgorzata Stachoń

malgorzata_stachon@sggw.edu.pl

Dietetyka – niestacjonarne (1 st.)

Dr Agata Białecka-Dębek

agata_bialecka_debek@sggw.edu.pl

Żywienie Człowieka i Ocena Żywności  

stacjonarne (1 st.)

Dr inż. Agata Antoniewska

agata_antoniewska@sggw.edu.pl

Żywienie Człowieka i Ocena Żywności  

stacjonarne (2 st.)

Dr inż. Krzysztof Tambor

krzysztof_tambor@sggw.edu.pl

Żywienie Człowieka i Ocena Żywności

niestacjonarne (1 st. i 2 st.)

Dr inż. Elżbieta Rosiak

elzbieta_rosiak@sggw.edu.pl

Gastronomia i Hotelarstwo

stacjonarne (1 st.)

Mgr Monika Hanula

monika_hanula@sggw.edu.pl

18.09

Organizacja i działanie domów studenckich w roku akademickim 2020/21

4.09.2020 (piątek)
Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w organizacji i działaniu akademików.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, realizując najnowsze rekomendacje i zalecenia MNiSW i GIS wprowadzamy niezbędne zmiany w organizacji i działaniu akademików.

 

SGGW zmiejsza liczbę miejsc w pokojach. W 8 akademikach przy ul. Nowoursynowskiej 161 tj. Adara, Bazyliszek, Cezar, Dendryt, Eden, Feniks, Grand i Hilton przekształcamy standardowe pokoje 3-osobowe w pokoje 2-osobowe, a standardowe pokoje 2-osobowe w pokoje 1-osobowe. Dzięki temu rozwiązaniu zapewniamy:

– większy dystans społeczny wśród mieszkańców akademików,

– wyższe bezpieczeństwo sanitarne,

– zwiększenie komfortu zamieszkania.

 

Aby uwzględnić potrzeby specjalne części studentów np. małżeństw, rodzeństw oraz studentów w trudnej sytuacji materialnej, potrzebujących jak najtańszych miejsc w akademiku, SGGW przyjmuje hybrydowy system funkcjonowania tych domów studenckich poprzez możliwość zakwaterowania wg nominalnej pojemności pokoi, na wniosek zainteresowanych studentów.

Szczegółowe informacje dotyczące cen miejsc w domach studenckich od 01.10.2020 podamy na stronie http://adiss.sggw.pl/ po konsultacji z Samorządem Studentów SGGW.

4.09

Wybory do RUSS SGGW – Wydział Żywienia Człowieka

31.08.2020 (poniedziałek)

Jeśli chcesz mieć wpływ na sprawy studenckie, szczególnie socjalno-bytowe i kulturalne, weź udział w wyborach do Rady Uczelnianej Samorządu Studentów. Radę tworzą delegaci wybrani z Wydziałów oraz studenci wybrani w wyborach bezpośrednich. Z Wydziału Żywienia Człowieka do Rady wejdzie 4 studentów. Kadencja członków RUSS trwa dwa lata.  Do obowiązków członka RUSS należy m.in. obrona praw studentów, informowanie studentów o podjętych decyzjach, rozpatrywania wniosków studentów, uczestniczenie w zebraniach czy wspieranie projektów naukowych, kulturalnych i sportowych.
Aby zgłosić swoją kandydaturę należy przesłać na adres skw@samorzad.sggw.pl zgłoszenie zawierające:
▪️ nazwę Wydziału w tytule maila
▪️ imię i nazwisko
▪️ kierunek, rok studiów, stopień (I lub II)
▪️ numer albumu
Termin zgłoszeń upływa 1.09.2020, godz. 23:59

31.08

Przygotuj się do procesu rekrutacji razem z BIUREM KARIER SGGW

21.08.2020 (piątek)

Szukasz pracy, praktyk, bądź stażu? Rozesłałeś swoje CV i ciągle nie dostałeś zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną? A może w ogóle nie wiesz od czego zacząć proces szukania pracy?
Jeśli odpowiedziałeś „tak” na choćby jedno z powyższych pytań i jesteś studentem SGGW to weź udział w bezpłatnym projekcie online, który BIURO KARIER SGGW przygotowało z myślą o Tobie.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz na stronie https://sukcesznatury.sggw.pl/zapisz-sie-do-projektu/

21.08

Informacja w sprawie zaliczenia praktyk dla studentów kierunku Ocena Żywności i Żywienie Człowieka

3.08.2020 (poniedziałek)

Przed złożeniem dokumentów potwierdzających odbycie praktyk, należy wziąć udział w spotkaniu na platformie Teams (link: MS Teams), w czasie którego koordynator ds. praktyk zweryfikuje poprawność ich wypełnienia. Terminy spotkań będą na bieżąco aktualizowane, najbliższe odbędą się 4 i 11 sierpnia w godzinach 12-14. Szczegółowe informacje podane są na stronie praktyk. Dokumenty złożone niezgodnie z wymaganiami nie będą rozpatrywane.

3.08

Płatne praktyki dla absolwentów

20.07.2020 (poniedziałek)

Zapraszamy absolwentów z tytułem magistra lub licencjata na płatne praktyki w ramach kampanii „Wiem co jem”. Praktyki obejmują prowadzenie cyklu trzech warsztatów o zdrowym stylu życia dla uczniów warszawskich szkół podstawowych, w tym warsztatu o zasadach prawidłowego żywienia i dobrego śniadania (I), warsztatu kulinarnego polegającego na nauce samodzielnego przygotowania śniadania (II) oraz warsztatu o aktywności ruchowej (III). Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

20.07

Praktyki w ramach Erasmus+

16.07.2020 (czwartek)
Pojedź na praktyki jeszcze w te wakacje!

CO NALEŻY ZROBIĆ:

1 udokumentować znajomość języka na minimum poziomie B1 – certyfikat , lub wynik z matury rozszerzonej (min 50%).

2. Znaleźć firmę/uczelnię w UE lub kraju stowarzyszonym, która przyjmie Cię na minimum 2 miesięczne praktyki.
2. Złożyć w BWM formularz kontaktowy jeśli chcesz zrealizować praktykę w wakacje. Jeśli w innym terminie to miesiąc przed planowanym wyjazdem

OFERUJEMY:
1.Stypendium od 500 do 600 EUR miesięcznie.
2. Dodatkowe wsparcie dla osób otrzymujących stypendium socjalne na SGGW.
3. Dofinansowanie podróży od 600 do 1300 PLN.
4. Unikatowe doświadczenie i niezapomniane wrażenia.

Szczegółowe informacje oraz formularz kontaktowy dostępne są na stronie: https://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/informacje-dla-studentow/praktyki-i-staze-zagraniczne/praktyki-w-programie-erasmus

KONTAKT:
BWM SGGW budynek 8, pok 14 i 15
joanna_zach@sggw.edu.pl; alicja_skora@sggw.edu.pl
tel: 22 5931051/56

16.07

Zasady weryfikacji osiągania efektów kształcenia w formie zdalnej

19.06.2020 (piątek)

Z zarządzeniem nr 39 Rektora SGGW w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się określonych w programie studiów w formie zdalnej, poza siedzibą Uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych można zapoznać się  tutaj

19.06

Zmiana organizacji roku akademickiego 2019/2020

10.06.2020 (środa)

Z zarządzeniem Rektora zmieniającym Organizację Roku Akademickiego 2019/2020 można zapoznać się tutaj

10.06

Ankieta dotycząca opinii studentek i studentów na temat kształcenia zdalnego realizowanego w SGGW w warunkach kryzysowych wynikających z pandemii koronawirusa

10.06.2020 (środa)

Szanowni Państwo, w celu poznania opinii studentek i studentów na temat kształcenia zdalnego realizowanego w SGGW w warunkach kryzysowych wynikających z pandemii koronawirusa Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia przygotowała badanie ankietowe, realizowane w sposób zdalny. Kwestionariusz badania został umieszczony na stronie internetowej https://forms.gle/bov37CcqzCdACpQdA. Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety, jej wyniki posłużą rozwijaniu różnych form kształcenia zdalnego oraz opracowaniu rozwiązań systemowych w przyszłości

10.06

Zarządzenie rektora SGGW w sprawie zasad funkcjonowania uczelni od dnia 25 maja 2020 r.

21.05.2020 (czwartek)

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW, wydał zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania uczelni od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Treść zarządzenia dostępna jest tutaj.

O sposobie realizacji zajęć dydaktycznych będziemy informować Państwa w najbliższych dniach.

21.05

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

13.05.2020 (środa)
W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Źródło

13.05

Aktualizacja: COVID 19 – najczęściej zadawane pytania

30.04.2020 (czwartek)

Poniżej podajemy listę najczęściej zadawanych pytań w związku z wpływem COVID 19 na życie akademickie w SGGW. Na bieżąco uzupełniamy listę. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu funkcjonowanie.

Kiedy zaczyna się rekrutacja na studia I stopnia?

Terminy przeprowadzenia matur w roku 2020 ogłoszono 24 kwietnia 2020 r. Tego samego dnia ogłoszone zostały na stronach CKE harmonogramy przeprowadzenia matur oraz terminy ogłoszenia wyników. Wyniki matur zostaną przekazane – jak wynika z komunikatu – do 11 sierpnia 2020 r. Pracujemy obecnie nad sposobem przeprowadzenia rekrutacji. Najprawdopodobniej pierwszy etap rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie odbędzie się w drugiej połowie sierpnia, drugi w pierwszej połowie września. Rejestracja kandydatów zostanie uruchomiona prawdopodobnie od pierwszego lipca.

Kiedy zaczyna się rekrutacja na studia II stopnia?

Rekrutacja na studia II stopnia będzie miała miejsce we wrześniu – jeden etap.

Do kiedy ważne są legitymacje studenckie?

Sprawę ważności Legitymacji studenckiej reguluje Art. 63 „tarczy2” – ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695): W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) wprowadza się następujące zmiany: po art. 51a dodano art. 51b w brzmieniu „W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni”.

Jestem w trudnej sytuacji materialnej, czy należy mi się zapomoga?

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) nadała kompetencje Rektorowi do rozpatrywania wniosków o zapomogi. Regulamin świadczeń w SGGW przewiduje możliwość przyznania zapomogi z tego powodu – w § 23: Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności inne okoliczności, które mogą spowodować przejściowo trudną sytuację życiową studenta, w tym m.in. mieć znaczący wpływ na pogorszenie jego sytuacji materialnej.

Jak złożyć wniosek o zapomogę?

Składanie wniosków o przyznanie zapomogi droga elektroniczną niesie za sobą ryzyko dot. przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy i nie tylko wnioskodawcy. Rekomendujemy składanie wniosków drogą pocztową. Decyzje związane z przyznaniem lub nieprzyznaniem świadczeń pomocy materialnej wydawane są elektronicznie na konta w wirtualnym dziekanacie SGGW.

Czy mam płacić za akademik?

Sprawę zwolnienia z opłat za DS. reguluje Pismo okólne nr 3 Rektora SGGW z 3 kwietnia 2020 r. ws. zwolnienia studentów SGGW z opłat za zamieszkanie w domach studenckich za okres nieprzebywania w domach studenckich począwszy od drugiej połowy marca 2020 do dnia wznowienia zajęć dydaktycznych w uczelni. Z dokumentu tego wynika, że opłata nie jest pobierana od osoby, która jest zakwaterowana, ale nie mieszka w DS. ponieważ opuściła akademik w skutek zarządzenia Rektora z dnia 11 marca 2020 r. ws. Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności SGGW.

Czy uczelnia zmniejszy opłaty za studia?

Ponieważ większość zajęć w SGGW odbywa się zdalnie, a pozostałe zajęcia planujemy zrealizować najpóźniej w okresie wakacyjnym – Uczelnia w obecnej chwili nie przewiduje zmniejszenia pobierania opłat za studia. Mamy nadal nadzieję, że część zajęć odbędzie się po zakończeniu okresu zamknięcia szkół i uczelni w miesiącach lipiec-wrzesień. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) pozwala Rektorowi na zmianę organizacji roku akademickiego 2019/2020.

Czy możliwe są egzaminy i zaliczenia on-line.

Tak, jest taka możliwość, jakkolwiek zależy to od specyfiki przedmiotu. Czy możliwe są obrony on-line? Będzie możliwa organizacja obron „zdalnych”, szczególnie w przypadku przedłużania się ograniczeń – co nadal ma miejsce. Przygotowujemy się do realizacji tego procesu. Obecnie finalizujemy przygotowanie regulaminu takiej formy obrony.

Jak będą wyznaczane terminy obron?

Studenci, którzy wykonają badania i w terminie złożą pracę on-line mogą mieć wyznaczony egzamin dyplomowy zgodnie z regulaminem studiów. W przeciwnym razie prodziekan na wniosek studenta, zaopiniowany przez promotora może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej nawet do 6 miesięcy.

Czy mogę prowadzić badania w laboratorium?

Dyplomanci (studenci 6. na I stopniu kształcenia i 3 semestrze na II stopniu kształcenia) mogą skierować podanie do promotora, który opiniuje taki wniosek. Podania w ww. sprawie rozpatrywane są indywidualnie i za wiedzą dziekana możliwa jest praca w laboratorium z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki). Studenci, którzy nie są dyplomantami (a np. pracują w kole naukowym) mogą wystąpić o zgodę na prowadzenie badań do Prorektora ds. Dydaktyki, po wcześniejszym zaopiniowaniu podaniu przez opiekuna naukowego.

Czy mogę się wykwaterować z akademika?

Każdy student ma możliwość wykwaterowania z akademika – w tym celu prosimy o kontakt mailowy z administracją Domów Studenckich. Zostało przyjęte, że student, który chce się wykwaterować będzie mógł wejść do segmentu pojedynczo, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczka, rękawiczki). Uczelnia nie pobiera opłat za akademik, więc rekomendujemy, żeby nie wykwaterowywać się, bo spodziewamy się, że nastąpi powrót na Uczelnie, wówczas zaistniałaby potrzeba ponownego zakwaterowania.

W domu nie mam warunków do tego, aby odbywać zajęcia w formie e-learningu – co mam zrobić?

W przypadku mieszkańców Domu Studenta istnieje możliwość powrotu do akademika za zgodą Prorektor ds. Dydaktyki

W obecnej sytuacji nie mam jak zrealizować praktyk – jakie są tego konsekwencje?

Terminy realizacji zaliczenia praktyk będą wydłużone.

Biblioteka jest zamknięta – jak mam korzystać z literatury?

Biblioteka udostępnia pełen dostęp do bazy zasobów elektronicznych. Do podręczników i czasopism polsko- i anglojęzycznych. Żeby uzyskać pełen dostęp należy aktywować konto w Bibliotece.

Mam w domu książki z Biblioteki SGGW, czy mam je teraz oddać?

Nie, termin oddania książek jest wydłużony.

Chcę odebrać dyplom – czy mogę to zrobić?

Tak, dziekanaty są dostępne dla studentów i absolwentów. Żeby odebrać swój dyplom (lub załatwić inną sprawę) należy skontaktować się z dziekanatem telefonicznie lub mailowo, umówić się i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zrealizować sprawę osobiście.

Negatywnie oceniłem prowadzącego w ankiecie – czy to ma jakieś znaczenie?

Tak. SGGW przykłada duże znaczenie do poziomu kształcenia. W przypadkach niepokojących rektor oraz dziekan podejmują stosowne działania.

Czy Ursynalia się odbędą?

Nie, Ursynalia w planowanym pierwotnie terminie nie odbędą się.

Czy odbędą się DNI SGGW?

DNI SGGW nie odbędą się w planowanym terminie (22-23 maja 2020).

30.04

Q&A z Władzami SGGW

16.04.2020 (czwartek)

Obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 jest bardzo trudna dla całej społeczności akademickiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wiemy, że wielu z Was ma mnóstwo pytań dotyczących prowadzonych działań przez Uczelnię i jej dalszego funkcjonowania.
W związku z tym postanowiliśmy stworzyć Wam możliwość zadania pytań władzom SGGW, byście mogli uzyskać odpowiedź na wszelkie nurtujące Was kwestie.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 18.04 do godz. 23:59

UWAGA Informujemy, że w przypadku bardzo dużej ilości zadanych pytań istnieje możliwość, że nie zostaną udzielone odpowiedzi na wszystkie pytania.

Link do formularza: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfOJcIdDnXlFvGZPU…/viewform

Samorząd Studentów SGGW

16.04

COVID 19 Aktualizacja najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi – stan na 17 marca 2020

18.03.2020 (środa)

1. Czy studenci mogą wrócić na chwilę do akademików, żeby zabrać część rzeczy, m.in. leki?

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo społeczności akademickiej i całego społeczeństwa prosimy studentów o nieprzyjeżdżanie do akademików. Prosimy o pozostanie w domach i kontakt telefoniczny z lekarzem, który może zdalnie wystawić e-receptę


2. Kiedy ruszą zajęcia on-line?

Część zajęć jest już prowadzona on-line. Na wydziałach trwają intensywne prace nad uruchomieniem kolejnych zajęć. Prosimy o śledzenie informacji w eHMS i sprawdzanie maili – w tej kwestii wykładowcy pozostaną w kontakcie ze swoimi studentami.


3. Czy przez brak dostępu do biblioteki (nie tylko SGGW, ale i innych bibliotek w Warszawie), studenci będą mieli przedłużony czas oddawania prac dyplomowych?

W razie takiej potrzeby wniosek studenta o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej – zaopiniowany przez promotora – będzie rozpatrywał prodziekan.


4. Co z opłatami za akademiki?

Za czas niemieszkania w DS nie chcemy obciążać studentów płatnościami. Szczegółowe regulacje pojawią się wkrótce.


5. Czy zajęcia będą odrabiane w wakacje?

Obecnie takie rozwiązanie nie jest rozważane.


6. Co ze studentami zaocznymi? 

Sytuacja jest bezprecedensowa, a funkcjonowanie Uczelni w najbliższym czasie będzie modyfikowane np. Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie zakładamy, że wszystkie zajęcia zostaną zrealizowane. 


7. Czy terminy oddania książek do biblioteki zostaną przedłużone?

Tak.


8. Co z rekrutacją na studia, czy będzie w podobnym terminie jak zwykle planowano?

Rekrutacja jest uwarunkowana terminami matury – w przypadku zmiany terminów matury może wystąpić potrzeba modyfikowania terminarza postepowania rekrutacyjnego. Obecnie taki scenariusz nie jest brany pod uwagę.


9. Czy terminy obron będą standardowo (podobne jak rok temu)?

Egzaminy dyplomowe powinny odbywać się zgodnie z regulaminem. Wszystkie indywidualne przypadki będą rozpatrywane przez prodziekanów. 


10. Czy odbywają się jazdy w uczelnianej stajni? 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo jazdy są odwołane.


Sprawy ogólne

1. Skąd decyzja o zawieszeniu zajęć na SGGW?

Działania podjęte zostały w celu wyeliminowania możliwości rozprzestrzeniania się wirusa wśród członków społeczności akademickiej SGGW.


2. Dlaczego studenci muszą czasowo opuścić domy studenckie?

Wśród uczelni Warszawy tylko SGGW znajduje się w szczególnej sytuacji, ponieważ niemal wszyscy studenci mieszkający w akademikach (cztery tysiące osób!) zakwaterowani są na terenie jednego kampusu. Sytuacja ta sprawia, zgodnie z opinią lekarzy, zwielokrotnione ryzyko zarażenia koronawirusem, co w konsekwencji spowodowałoby konieczność wprowadzenia przymusowej kwarantanny dla czterech tysięcy studentów. 

Decyzja władz uczelni wychodzi naprzeciw stale rosnącemu zagrożeniu epidemiologicznemu i prosimy o przyjęcie jej ze zrozumieniem.


3. Na jaki okres planowane jest zawieszenie zajęć i innych aktywności?

Na ten moment Zarządzenie Rektora obowiązuje do odwołania.


4. Czy będą zebrania wyborcze i aktywności związane z wyborami?

Tak. 


5. Czy Dziekani będą mogli sami decydować o kwestiach, które nie zostaną uregulowane w komunikacie Pana Rektora?

Tak, jeśli nie wykracza to poza kompetencje Dziekana.


Studenci

1. Czy zajęcia zaoczne, wieczorowe oraz studia podyplomowe też są odwołane?

Tak. Wszystkie zajęcia są odwołane. 


2. Czy odwołanie dotyczy także praktyk studenckich oraz innych aktywności dydaktycznych realizowanych poza SGGW?

Tak


3. Czy w małych grupach można odbywać zajęcia lub praktyki? 

Nie, wszelkie zajęcia dydaktyczne wymagające bliskiego kontaktu z innymi osobami są odwołane.


4. Co z legitymacjami studenckimi, które są ważne do końca marca – jak je przedłużyć?

Legitymacje decyzją MNiSW zostają automatycznie przedłużone do 31.05.2020.


5. Czy pracownicy administracyjni będą dostępni dla studentów i pracowników naukowych?

Tak. Studentów w pierwszej kolejności prosimy o kontakt mailowy i telefoniczny.


6. Co ze składaniem i obroną prac dyplomowych?

W sprawach prac dyplomowych prosimy o kontakt mailowy z Dziekanem.


7. Co z doktoratami i postępowaniami habilitacyjnymi?

Doktorantów w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z promotorem. W przypadku habilitacji prosimy o kontakt z przewodniczącym komisji habilitacyjnej.


8. Czy są jakieś dodatkowe informacje dla studentów zagranicznych?

Zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności SGGW zalecamy studentom zagranicznym studiującym w naszej uczeni, aby nie wyjeżdżali do swoich macierzystych krajów. 

Decyzja o powrocie do domu może oznaczać 2-tygodnową kwarantannę w kraju ojczystym. W przypadku powrotu do Polski obligatoryjna będzie także kolejna 2-tygodnowa kwarantanna, co może uniemożliwić uzyskanie zaliczenia semestru.

Wszystkie niezbędne informacje będą zamieszczane na www.sggw.pl.


Information for foreign students studying at SGGW

In accordance with the Rector’s ordinance on preventing the spread of SARS-CoV-2 coronavirus among the SGGW community, we recommend foreign students studying at the University stay at the dormitory and not to leave for their home countries.

We are afraid that after resuming studies, a quick return to Poland may be difficult.

All necessary information will be on the SGGW website


9. Czy obsługa studentów zagranicznych na wydziałach zostaje wstrzymana?

Nie, ale zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego i telefonicznego. 


10. Co ze zwrotami pieniędzy za studia płatne?

Wszystkie zajęcia na studiach płatnych będą zrealizowane, zgodnie z zawartymi umowami.


11. Kiedy i w jaki sposób będą odrabiane zajęcia?

O sposobie i terminach odrobienia niezrealizowanych zajęć studenci zostaną poinformowani przez dziekanów wydziałów.


12. Co z przedłużeniami sesji i innymi upływającymi terminami?

Zakładamy, że rok akademicki będzie przebiegał zgodnie z obowiązującą organizacją roku akademickiego.


Pracownicy naukowi

1. Czy pracownicy naukowi pracują?

Tak, ale zachęcamy do ograniczenia kontaktów osobistych, rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy.


2. Czy sekretariaty katedr będą czynne?

Tak, ale zachęcamy do ograniczenia kontaktów osobistych, rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy.


3. Czy będą dyżury Dziekana i Prodziekanów?

Tak, ale zachęcamy do ograniczenia kontaktów osobistych, rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy


4. Czy w związku z zawieszeniem zajęć automatycznie anulowane zostały wcześniej ustalone urlopy?

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy zawieszenie zajęć nie powinno zmieniać terminu zaplanowanych urlopów.


5. Czy zawieszenie zajęć wpłynie na wypłacanie wynagrodzeń dla pracowników SGGW?

Zawieszenie zajęć nie wpływa na termin wypłacania i wysokość wynagrodzeń.


Budynki SGGW

1. Czy dostanę się na wydział lub inną jednostkę SGGW?

Tak, wstęp do budynków SGGW nie został ograniczony.


2. Czy Biblioteka SGGW i Biblioteki Wydziałów będą czynne? Jeśli nie, to w jaki sposób można będzie wypożyczać/oddawać książki?

Nie, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 18 z dnia 11 marca 2020 r., biblioteki będą zamknięte. Rekomendujemy korzystanie z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej. 


Koronawirus – informacje i zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Information in Enlgish  below Polish  version

Информация на русском языке ниже английской версии

 
18.03

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia o infekcję koronawirusem

6.03.2020 (piątek)

W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów, pozostań w domu i unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE kontaktując się:

Skorzystaj z algorytmu postępowania w przypadku podejrzenia o infekcje koronawirusem dla studentów SGGW.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!

Pamiętaj o podstawowych środkach ochronnych przeciwko koronawirusowi:

 • Często myj ręce.
  Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
 •  Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
 • Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
  Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
  Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić dotykane przedmioty lub osoby.
 • Zachowaj bezpieczną odległość
  Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
  Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirus. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirus.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
  Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirus z powierzchni na siebie.
 • Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
  Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej np. Zadzwoń do NZOZ SGGW lub skorzystaj z  informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie
  Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
 • Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2. 
Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).
Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Komisja Europejska stworzyła specjalną stronę poświęconą koronawirusowi. Zawiera ona informacje na temat kluczowych działań w zakresie medycyny, ochrony ludności, mobilności i gospodarki a także najnowsze statystyki i badania oraz linki do stron internetowych krajów UE.

6.03

Zmiana nazwy Wydziału

30.09.2019 (poniedziałek)

Z dniem 1 października br. Wydział nasz zmienia nazwę na Wydział Żywienia Człowieka.  Na Dziekana Wydziału nominowana została dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW.

30.09

Szkoła doktorska SGGW

28.06.2019 (piątek)

Od kilku tygodni działa strona szkoły doktorskiej (http://www.sggw.pl/nauka/sekcja-obslugi-nauki/szkola-doktorska_), na której na bieżąco zamieszczane są informacje dla zainteresowanych jej działaniem.  

28.06

Informacje o możliwym zatrudnieniu w Uczelni i poza nią, po uzyskaniu stopnia doktora i/lub skończenia studiów doktoranckich

10.05.2018 (czwartek)

Informacje o możliwym zatrudnieniu w Uczelni i poza nią, po uzyskaniu stopnia doktora i/lub skończenia studiów doktoranckich znajdują się na podanych niżej stronach

Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/ gdzie publikowane są ogłoszenia o konkursach na Uczelniach

lub http://www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych/ poprzez wypełnienie formularzy ze strony i wysłanie na adres pracawnauce@nauka.gov.pl – ogłoszenia o konkursach w instytutach badawczych

Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.: Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences

10.05

Wydziałowa Agencja Pośrednictwa Pracy w Gastronomii i Hotelarstwie

14.03.2018 (środa)

Na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji rozpoczęła działalność agencja pośrednictwa pracy w gastronomii i hotelarstwie. Więcej informacji na ten temat znaleźć można tutaj.

14.03