czwartek, 2.04.2020

Komunikaty

Apel wojewody mazowieckiego do studentów

2.04.2020 (czwartek)

W związku z sytuacją epidemiologiczną, wojewoda mazowiecki, Konstanty Radziwiłł, zwrócił się z apelem do rektorów szkół wyższych, o zaangażowanie studentów we wspieranie przebywających w Domach Pomocy Społecznej osób, wymagających opieki z powodu wieku, chorobu i niepełnosprawności.

Osoby które wyrażają chęć pomocy, mogą zgłosić swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr telefonu) na adres wps@mazowieckie.pl.

Z apelem w tej sprawie można zapoznać się tutaj

2.04

Materiały dydaktyczne w systemie eHMS

24.03.2020 (wtorek)

Szanowni Studenci,

prosimy o codzienne logowanie się do eHMS, gdyż poza kontaktem mailowym, koordynatorzy przedmiotów i prowadzący zajęcia lub wykłady wykorzystują także tę drogę do przekazywania Wam informacji.

24.03

Ważna informacja dla studentów w sprawie realizacji zajęć na odległość

19.03.2020 (czwartek)

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym na adresy mailowe starostów oraz roczników wysłane zostało pismo dotyczące zdalnego trybu realizacji zajęć.

Po wyrównaniu zaległości powstałych od momentu zawieszania zajęć dydaktycznych, zajęcia będą realizowane zgodnie z planem, a treści kształcenia będą sukcesywnie realizowane – jeden wykład/ćwiczenie z danego przedmiotu w tygodniu (lub zjeździe dla studentów studiów niestacjonarnych).

Harmonogramy realizacji poszczególnych przedmiotów, w miarę możliwości będą modyfikowane i dostosowywane do trybu zdalnego (w pierwszej kolejności te zajęcia, które są już przygotowane do takiej formy lub zajęcia seminaryjne). Zajęcia laboratoryjne, których nie będzie można zrealizować zdalnie, będą realizowane w późniejszym terminie, wg zmodyfikowanych planów dostosowanych do potrzeb i możliwości czasowych, kadrowych i lokalowych.

Koordynatorzy poszczególnych przedmiotów będą się z Państwem kontaktować w celu przedstawienia sposobu realizacji zajęć. W tym celu wszystkim nauczycielom akademickim zostały przekazane adresy starostów poszczególnych roczników i/lub adresów roczników. Informacje będą też przekazywane przez system e-HMS, Komunikaty dla studentów na stronie internetowej Wydziału oraz wydziałowego Facebooka. Prosimy o ich śledzenie.

Starostowie roczników będą pełnić bardzo ważną rolę, prosimy o wyrozumiałość i pomoc, tak abyśmy sobie nawzajem pomogli w sytuacji dla nas wszystkich nowej.

Wszelkie bieżące informacje oraz rozwiązania dotyczące realizacji zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą Państwu przekazywane na bieżąco.

19.03

COVID 19 Aktualizacja najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi – stan na 17 marca 2020

18.03.2020 (środa)

1. Czy studenci mogą wrócić na chwilę do akademików, żeby zabrać część rzeczy, m.in. leki?

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo społeczności akademickiej i całego społeczeństwa prosimy studentów o nieprzyjeżdżanie do akademików. Prosimy o pozostanie w domach i kontakt telefoniczny z lekarzem, który może zdalnie wystawić e-receptę


2. Kiedy ruszą zajęcia on-line?

Część zajęć jest już prowadzona on-line. Na wydziałach trwają intensywne prace nad uruchomieniem kolejnych zajęć. Prosimy o śledzenie informacji w eHMS i sprawdzanie maili – w tej kwestii wykładowcy pozostaną w kontakcie ze swoimi studentami.


3. Czy przez brak dostępu do biblioteki (nie tylko SGGW, ale i innych bibliotek w Warszawie), studenci będą mieli przedłużony czas oddawania prac dyplomowych?

W razie takiej potrzeby wniosek studenta o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej – zaopiniowany przez promotora – będzie rozpatrywał prodziekan.


4. Co z opłatami za akademiki?

Za czas niemieszkania w DS nie chcemy obciążać studentów płatnościami. Szczegółowe regulacje pojawią się wkrótce.


5. Czy zajęcia będą odrabiane w wakacje?

Obecnie takie rozwiązanie nie jest rozważane.


6. Co ze studentami zaocznymi? 

Sytuacja jest bezprecedensowa, a funkcjonowanie Uczelni w najbliższym czasie będzie modyfikowane np. Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie zakładamy, że wszystkie zajęcia zostaną zrealizowane. 


7. Czy terminy oddania książek do biblioteki zostaną przedłużone?

Tak.


8. Co z rekrutacją na studia, czy będzie w podobnym terminie jak zwykle planowano?

Rekrutacja jest uwarunkowana terminami matury – w przypadku zmiany terminów matury może wystąpić potrzeba modyfikowania terminarza postepowania rekrutacyjnego. Obecnie taki scenariusz nie jest brany pod uwagę.


9. Czy terminy obron będą standardowo (podobne jak rok temu)?

Egzaminy dyplomowe powinny odbywać się zgodnie z regulaminem. Wszystkie indywidualne przypadki będą rozpatrywane przez prodziekanów. 


10. Czy odbywają się jazdy w uczelnianej stajni? 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo jazdy są odwołane.


Sprawy ogólne

1. Skąd decyzja o zawieszeniu zajęć na SGGW?

Działania podjęte zostały w celu wyeliminowania możliwości rozprzestrzeniania się wirusa wśród członków społeczności akademickiej SGGW.


2. Dlaczego studenci muszą czasowo opuścić domy studenckie?

Wśród uczelni Warszawy tylko SGGW znajduje się w szczególnej sytuacji, ponieważ niemal wszyscy studenci mieszkający w akademikach (cztery tysiące osób!) zakwaterowani są na terenie jednego kampusu. Sytuacja ta sprawia, zgodnie z opinią lekarzy, zwielokrotnione ryzyko zarażenia koronawirusem, co w konsekwencji spowodowałoby konieczność wprowadzenia przymusowej kwarantanny dla czterech tysięcy studentów. 

Decyzja władz uczelni wychodzi naprzeciw stale rosnącemu zagrożeniu epidemiologicznemu i prosimy o przyjęcie jej ze zrozumieniem.


3. Na jaki okres planowane jest zawieszenie zajęć i innych aktywności?

Na ten moment Zarządzenie Rektora obowiązuje do odwołania.


4. Czy będą zebrania wyborcze i aktywności związane z wyborami?

Tak. 


5. Czy Dziekani będą mogli sami decydować o kwestiach, które nie zostaną uregulowane w komunikacie Pana Rektora?

Tak, jeśli nie wykracza to poza kompetencje Dziekana.


Studenci

1. Czy zajęcia zaoczne, wieczorowe oraz studia podyplomowe też są odwołane?

Tak. Wszystkie zajęcia są odwołane. 


2. Czy odwołanie dotyczy także praktyk studenckich oraz innych aktywności dydaktycznych realizowanych poza SGGW?

Tak


3. Czy w małych grupach można odbywać zajęcia lub praktyki? 

Nie, wszelkie zajęcia dydaktyczne wymagające bliskiego kontaktu z innymi osobami są odwołane.


4. Co z legitymacjami studenckimi, które są ważne do końca marca – jak je przedłużyć?

Legitymacje decyzją MNiSW zostają automatycznie przedłużone do 31.05.2020.


5. Czy pracownicy administracyjni będą dostępni dla studentów i pracowników naukowych?

Tak. Studentów w pierwszej kolejności prosimy o kontakt mailowy i telefoniczny.


6. Co ze składaniem i obroną prac dyplomowych?

W sprawach prac dyplomowych prosimy o kontakt mailowy z Dziekanem.


7. Co z doktoratami i postępowaniami habilitacyjnymi?

Doktorantów w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z promotorem. W przypadku habilitacji prosimy o kontakt z przewodniczącym komisji habilitacyjnej.


8. Czy są jakieś dodatkowe informacje dla studentów zagranicznych?

Zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności SGGW zalecamy studentom zagranicznym studiującym w naszej uczeni, aby nie wyjeżdżali do swoich macierzystych krajów. 

Decyzja o powrocie do domu może oznaczać 2-tygodnową kwarantannę w kraju ojczystym. W przypadku powrotu do Polski obligatoryjna będzie także kolejna 2-tygodnowa kwarantanna, co może uniemożliwić uzyskanie zaliczenia semestru.

Wszystkie niezbędne informacje będą zamieszczane na www.sggw.pl.


Information for foreign students studying at SGGW

In accordance with the Rector’s ordinance on preventing the spread of SARS-CoV-2 coronavirus among the SGGW community, we recommend foreign students studying at the University stay at the dormitory and not to leave for their home countries.

We are afraid that after resuming studies, a quick return to Poland may be difficult.

All necessary information will be on the SGGW website


9. Czy obsługa studentów zagranicznych na wydziałach zostaje wstrzymana?

Nie, ale zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego i telefonicznego. 


10. Co ze zwrotami pieniędzy za studia płatne?

Wszystkie zajęcia na studiach płatnych będą zrealizowane, zgodnie z zawartymi umowami.


11. Kiedy i w jaki sposób będą odrabiane zajęcia?

O sposobie i terminach odrobienia niezrealizowanych zajęć studenci zostaną poinformowani przez dziekanów wydziałów.


12. Co z przedłużeniami sesji i innymi upływającymi terminami?

Zakładamy, że rok akademicki będzie przebiegał zgodnie z obowiązującą organizacją roku akademickiego.


Pracownicy naukowi

1. Czy pracownicy naukowi pracują?

Tak, ale zachęcamy do ograniczenia kontaktów osobistych, rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy.


2. Czy sekretariaty katedr będą czynne?

Tak, ale zachęcamy do ograniczenia kontaktów osobistych, rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy.


3. Czy będą dyżury Dziekana i Prodziekanów?

Tak, ale zachęcamy do ograniczenia kontaktów osobistych, rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy


4. Czy w związku z zawieszeniem zajęć automatycznie anulowane zostały wcześniej ustalone urlopy?

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy zawieszenie zajęć nie powinno zmieniać terminu zaplanowanych urlopów.


5. Czy zawieszenie zajęć wpłynie na wypłacanie wynagrodzeń dla pracowników SGGW?

Zawieszenie zajęć nie wpływa na termin wypłacania i wysokość wynagrodzeń.


Budynki SGGW

1. Czy dostanę się na wydział lub inną jednostkę SGGW?

Tak, wstęp do budynków SGGW nie został ograniczony.


2. Czy Biblioteka SGGW i Biblioteki Wydziałów będą czynne? Jeśli nie, to w jaki sposób można będzie wypożyczać/oddawać książki?

Nie, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 18 z dnia 11 marca 2020 r., biblioteki będą zamknięte. Rekomendujemy korzystanie z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej. 


Koronawirus – informacje i zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Information in Enlgish  below Polish  version

Информация на русском языке ниже английской версии

 
18.03

Informacja od władz dziekańskich

15.03.2020 (niedziela)

Szanowni Studenci,
Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Żywienia Człowieka trwają prace mające na celu umożliwienie przeprowadzenia zawieszonych wykładów i ćwiczeń ujętych w Państwa planach dydaktycznych, w formie online (zajęcia zdalne) lub w późniejszym terminie. O podjętych decyzjach, dotyczących sposobu realizacji poszczególnych przedmiotów/modułów, zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani drogą mailową (na adresy starostów poszczególnych roczników) oraz media społecznościowe (Facebook wydziałowy).
Ponadto wszelkie informacje w tym zakresie będą zamieszczane na stronie internetowej Wydziału. Prosimy o śledzenie bieżących informacji na stronie Internatowej WZC oraz na stronie głównej SGGW.

Z poważaniem
Władze dziekańskie

15.03

Zawieszone zajęcia dydaktyczne

11.03.2020 (środa)

Na prośbę prorektora ds. dydaktyki prof. dr hab. Kazimierza Tomali informujemy, że od jutra, tj 12 marca zostaną zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne. Z zarządzeniem Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie „Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” można zapoznać się tutaj.

Na stronach Wydziału Żywienia Człowieka i Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka będziemy aktualizować informacje na bieżąco podając szczegółowe wytyczne.

11.03

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia o infekcję koronawirusem

6.03.2020 (piątek)

W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów, pozostań w domu i unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE kontaktując się:

Skorzystaj z algorytmu postępowania w przypadku podejrzenia o infekcje koronawirusem dla studentów SGGW.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!

Pamiętaj o podstawowych środkach ochronnych przeciwko koronawirusowi:

 • Często myj ręce.
  Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
 •  Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
 • Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
  Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
  Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić dotykane przedmioty lub osoby.
 • Zachowaj bezpieczną odległość
  Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
  Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirus. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirus.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
  Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirus z powierzchni na siebie.
 • Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
  Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej np. Zadzwoń do NZOZ SGGW lub skorzystaj z  informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie
  Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
 • Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2. 
Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).
Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Komisja Europejska stworzyła specjalną stronę poświęconą koronawirusowi. Zawiera ona informacje na temat kluczowych działań w zakresie medycyny, ochrony ludności, mobilności i gospodarki a także najnowsze statystyki i badania oraz linki do stron internetowych krajów UE.

6.03

Oferta pracy

4.03.2020 (środa)

Oferta pracy jako konsultant żywieniowy na pokazach kulinarnych.

www.yummity.eu

 

4.03

Konkurs na hasło będące wizytówką naszego Wydziału

3.03.2020 (wtorek)

Zachęcamy do udziału w konkursie na hasło, które Wydział Żywienia Człowieka będzie wykorzystywał w swoich działaniach i materiałach promocyjnych. Zgłoszenia do końca marca proszę wysyłać na adres monika_hoffmann@sggw.pl. Trzy najbardziej kreatywne pomysły nagrodzone zostaną zestawem gadżetów wydziałowych oraz uznaniem całej społeczności Wydziału :).

3.03

Wzory podań do Dziekanów

2.10.2019 (środa)

Wzór podania ogólnego do Dziekana Wydziału Żywienia Człowieka dr hab. Jadwigi Hamułki, prof. SGGW – pobierz tutaj

Wzór podania ogólnego do Prodziekana Wydziału Żywienia Człowieka dr hab. Dominiki Guzek, prof. SGGW – pobierz tutaj

2.10

Zmiana nazwy Wydziału

30.09.2019 (poniedziałek)

Z dniem 1 października br. Wydział nasz zmienia nazwę na Wydział Żywienia Człowieka.  Na Dziekana Wydziału nominowana została dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW.

30.09

Szkoła doktorska SGGW

28.06.2019 (piątek)

Od kilku tygodni działa strona szkoły doktorskiej (http://www.sggw.pl/nauka/sekcja-obslugi-nauki/szkola-doktorska_), na której na bieżąco zamieszczane są informacje dla zainteresowanych jej działaniem.  

28.06

Informacje o możliwym zatrudnieniu w Uczelni i poza nią, po uzyskaniu stopnia doktora i/lub skończenia studiów doktoranckich

10.05.2018 (czwartek)

Informacje o możliwym zatrudnieniu w Uczelni i poza nią, po uzyskaniu stopnia doktora i/lub skończenia studiów doktoranckich znajdują się na podanych niżej stronach

Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/ gdzie publikowane są ogłoszenia o konkursach na Uczelniach

lub http://www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych/ poprzez wypełnienie formularzy ze strony i wysłanie na adres pracawnauce@nauka.gov.pl – ogłoszenia o konkursach w instytutach badawczych

Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.: Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences

10.05

Wydziałowa Agencja Pośrednictwa Pracy w Gastronomii i Hotelarstwie

14.03.2018 (środa)

Na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji rozpoczęła działalność agencja pośrednictwa pracy w gastronomii i hotelarstwie. Więcej informacji na ten temat znaleźć można tutaj.

14.03

Informacja dla korzystających z platformy e-learningowej Uczelni

2.10.2017 (poniedziałek)

Wszystkim nowo przyjętym Studentom zostały założone konta w serwisie e-learningowym naszej uczelni na: http://e.sggw.pl. Aby można było korzystać z Kursów tam się znajdujących, studenci nie powinni rejestrować się samodzielnie. Mogą zalogować się wpisując numer albumu poprzedzony literką s. Informacja o haśle przekazywana jest na zajęciach z Technologii informacyjnej, jest też opisana na posterach w salach komputerowych 2072 i 1128.

2.10

Wageningen University’s Challenge for students

18.07.2017 (wtorek)

In 2018, Wageningen University will proudly celebrate its 100th anniversary. We will be celebrating with partners, students, alumni and staff that contributed to many of the innovative and sustainable solutions of the past century. Those successes inspire us to contribute to innovations and solutions for present and future challenges.

As part of the celebrations and with a focus on the future, we are organizing a Student Challenge: Design the Ultimate Urban Greenhouse. This will be a multi-disciplinary Challenge, open to student teams all around the globe. Students are being challenged to submit an urban greenhouse design which brings professional food production into urban neighborhoods, connects it with local energy systems and encourages citizens to engage with sustainable production and consume healthy food.

Registration 1st to 31st October 2017

Present design to a jury in August 2018

Design the ultimate urban greenhouse” see  www.wur.eu/studentchallenges  

 

18.07

Bezprzewodowy bezpłatny internet na terenie SGGW

30.12.2016 (piątek)

W ostatnim czasie uruchomiona została nowa usługa informatyczna – EDUROAM, dzięki której pracownicy, doktoranci oraz studenci SGGW mogą bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego internetu na terenie SGGW. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie https://www.eduroam.pl/ oraz tutaj.

30.12

Informacja dla Studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, zainteresowanych programem SPSS, Imago 4 lub starsze wersje

4.10.2016 (wtorek)

Informacja dla Studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, zainteresowanych programem SPSS, Imago 4 lub starsze wersje.

Pozyskanie SPSS – pobierz tutaj.

Pozyskanie Statistica – pobierz tutaj.

4.10

Prośba o ocenę zasobów wspomagających proces dydaktyczny na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

11.12.2015 (piątek)

Prosimy wszystkich studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji o wypełnienie, do końca semestru zimowego, następującej ankiety:

 

Kwestionariusz ankiety oceny zasobów wspomagających proces dydaktyczny

http://goo.gl/forms/stbbgYQDLb

Badanie jest anonimowe.

11.12

Ubezpieczenie NNW

31.10.2015 (sobota)

Ubezpieczenie NNW dla studentów SGGW. Informacja do pobrania tutaj.

31.10