sobota, 15.08.2020

Komunikaty

Funkcjonowanie dziekanatów w dniu 14 sierpnia br.

10.08.2020 (poniedziałek)

Dziekanaty wszystkich kierunków studiów w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) będą nieczynne.

10.08

Informacja w sprawie zaliczenia praktyk dla studentów kierunku Ocena Żywności i Żywienie Człowieka

3.08.2020 (poniedziałek)

Przed złożeniem dokumentów potwierdzających odbycie praktyk, należy wziąć udział w spotkaniu na platformie Teams (link: MS Teams), w czasie którego koordynator ds. praktyk zweryfikuje poprawność ich wypełnienia. Terminy spotkań będą na bieżąco aktualizowane, najbliższe odbędą się 4 i 11 sierpnia w godzinach 12-14. Szczegółowe informacje podane są na stronie praktyk. Dokumenty złożone niezgodnie z wymaganiami nie będą rozpatrywane.

3.08

Płatne praktyki dla absolwentów

20.07.2020 (poniedziałek)

Zapraszamy absolwentów z tytułem magistra lub licencjata na płatne praktyki w ramach kampanii „Wiem co jem”. Praktyki obejmują prowadzenie cyklu trzech warsztatów o zdrowym stylu życia dla uczniów warszawskich szkół podstawowych, w tym warsztatu o zasadach prawidłowego żywienia i dobrego śniadania (I), warsztatu kulinarnego polegającego na nauce samodzielnego przygotowania śniadania (II) oraz warsztatu o aktywności ruchowej (III). Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

20.07

STUDIA ZAGRANICZNE – ERASMUS+ NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do 15 września 2020

16.07.2020 (czwartek)
Przypominamy o trwającym naborze uzupełniającym na studia wymienne Erasmus organizowane przez Uczelniane Biuro Współpracy Międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021 (nabór tylko na semestr letni 2020/21) trwa do 15 września 2020 r.  Wszystkie informacje i wzory dokumentów znajdują się na stronie https://www.sggw.pl/en/international-cooperation_/educational-programs/erasmus-llp_/erasmus-interchangeable-studies/stages-of-recruitment-for-the-study-erasmus-2013-14
 
Formularz zgłoszeniowy w języku angielkim pobierz tutaj
Formularz zgłoszeniowy pobierz tutaj
Uczelnie partnerskie pobierz tutaj
Zasady naboru pobierz tutaj
16.07

Praktyki w ramach Erasmus+

16.07.2020 (czwartek)
Pojedź na praktyki jeszcze w te wakacje!

CO NALEŻY ZROBIĆ:

1 udokumentować znajomość języka na minimum poziomie B1 – certyfikat , lub wynik z matury rozszerzonej (min 50%).

2. Znaleźć firmę/uczelnię w UE lub kraju stowarzyszonym, która przyjmie Cię na minimum 2 miesięczne praktyki.
2. Złożyć w BWM formularz kontaktowy jeśli chcesz zrealizować praktykę w wakacje. Jeśli w innym terminie to miesiąc przed planowanym wyjazdem

OFERUJEMY:
1.Stypendium od 500 do 600 EUR miesięcznie.
2. Dodatkowe wsparcie dla osób otrzymujących stypendium socjalne na SGGW.
3. Dofinansowanie podróży od 600 do 1300 PLN.
4. Unikatowe doświadczenie i niezapomniane wrażenia.

Szczegółowe informacje oraz formularz kontaktowy dostępne są na stronie: https://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/informacje-dla-studentow/praktyki-i-staze-zagraniczne/praktyki-w-programie-erasmus

KONTAKT:
BWM SGGW budynek 8, pok 14 i 15
joanna_zach@sggw.edu.pl; alicja_skora@sggw.edu.pl
tel: 22 5931051/56

16.07

Zasady weryfikacji osiągania efektów kształcenia w formie zdalnej

19.06.2020 (piątek)

Z zarządzeniem nr 39 Rektora SGGW w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się określonych w programie studiów w formie zdalnej, poza siedzibą Uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych można zapoznać się  tutaj

19.06

Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantek i doktorantów

12.06.2020 (piątek)
Miasto stołeczne Warszawa uruchamia nabór do drugiej edycji programu stypendialnego m.st. Warszawy dla doktorantek i doktorantów uczelni warszawskich. Mamy nadzieję, że program zainteresuje oraz zainspiruje badaczki i badaczy do realizacji projektów związanych z szeroko pojętym rozwojem i funkcjonowaniem stolicy.

Stypendia przyznawane są młodym naukowcom, którzy zaproponują realizację projektu badawczego w jednym z obszarów wskazanych przez Urząd m.st. Warszawy. Lista obszarów badawczych znajduje się na stronie: www.um.warszawa.pl/SDD. Jednym z proponowanych tematów badawczych jest „Szanowanie żywności przez młodzież. Przeciwdziałanie marnowaniu żywności w warszawskich szkołach ponadpodstawowych”.

Oprócz wsparcia finansowego stypendysta może liczyć na opiekę pracownika merytorycznego urzędu, polegającą m.in. na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd, lub pomoc w załatwieniu formalności potrzebnych do przeprowadzenia badania. Wyniki pomyślnie zrealizowanych stypendialnych projektów badawczych znajdą zastosowanie w kształtowaniu polityk miejskich. Termin zgłaszania wniosków stypendialnych to 8 lipca br.

Łączna maksymalna kwota stypendium to 30 000 zł. Okres przyznawania stypendium jest zależny od długości trwania projektu badawczego – maksymalnie do 12 miesięcy.

Zapraszamy doktorantki i doktorantów uczelni warszawskich do włączenia się w dialog dotyczący kierunków rozwoju miasta.

Spotkania konsultacyjne dla osób zainteresowanych stypendiami m.st. Warszawy dla doktorantów odbędą się w dniach 17-23 czerwca. Terminy spotkań znajdują się na stronie stypendiów. Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w spotkaniach poprzez przesłanie maila na adres naukowa@um.warszawa.pl

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:
www: http://www.um.warszawa.pl/SDD
mailem: naukowa@um.warszawa.pl
telefonicznie: +48 22 443 01 76 (pon.-pt. w godz. 8.00-16.00)

 

12.06

Zmiana organizacji roku akademickiego 2019/2020

10.06.2020 (środa)

Z zarządzeniem Rektora zmieniającym Organizację Roku Akademickiego 2019/2020 można zapoznać się tutaj

10.06

Ankieta dotycząca opinii studentek i studentów na temat kształcenia zdalnego realizowanego w SGGW w warunkach kryzysowych wynikających z pandemii koronawirusa

10.06.2020 (środa)

Szanowni Państwo, w celu poznania opinii studentek i studentów na temat kształcenia zdalnego realizowanego w SGGW w warunkach kryzysowych wynikających z pandemii koronawirusa Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia przygotowała badanie ankietowe, realizowane w sposób zdalny. Kwestionariusz badania został umieszczony na stronie internetowej https://forms.gle/bov37CcqzCdACpQdA. Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety, jej wyniki posłużą rozwijaniu różnych form kształcenia zdalnego oraz opracowaniu rozwiązań systemowych w przyszłości

10.06

Informacja Prorektora ds. Dydaktyki w sprawie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości

4.06.2020 (czwartek)

Szanowni Studenci SGGW

Zarządzeniem nr 32 Rektora SGGW z dnia 21 maja 2020 r. studenci kierunków, dla których wszystkie zajęcia dydaktyczne do zakończenia roku akademickiego 2019/2020 zostaną zrealizowane w sposób zdalny, zostali – z powodów bezpieczeństwa epidemicznego – zobowiązani do wykwaterowania się z domów studenckich SGGW. Zgodnie z § 15 ust. 7 Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, student ma obowiązek poinformowania organu przyznającego stypendia socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki o rezygnacji z zakwaterowania w domu studenckim lub wygaśnięciu, lub wypowiedzeniu umowy najmu/użyczenia lokalu w terminie 7 dni od momentu tego zdarzenia. Procedura wykwaterowania studentów z domów studenckich SGGW odnotowywana jest w systemie eHMS, zatem informacje tam zawarte stanowią źródło wiedzy o zakwaterowaniu studenta w domu studenckim SGGW. Z uwagi na konieczność dokonania weryfikacji stypendiów socjalnych w zwiększonej wysokości tych studentów, którzy nie korzystają od czerwca 2020 r. z domu studenckiego, stypendia socjalne w części dotyczącej zwiększenia z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w innym obiekcie zostały wstrzymane. Po dokonaniu weryfikacji, dla studentów, którzy będą nadal korzystali z zakwaterowania w domach studenckich SGGW czy z powodu konieczności realizacji zajęć o charakterze praktycznym, czy też na podstawie decyzji Prorektora ds. Dydaktyki, stypendia w tej części zostaną wypłacone w okresie wakacyjnym.

4.06

Wznawiamy zajęcia praktyczne. Do zobaczenia na Wydziale!

23.05.2020 (sobota)

Szanowni Studenci,

Zapraszamy na zajęcia o charakterze praktycznym do zrealizowania w bezpośrednim kontakcie na Uczelni.

Zajęcia odbywać się będą wg specjalnie przygotowanego, ze względu na zasady bezpieczeństwa,  harmonogramu zajęć dostępnego w zakładce plany zajęć!!!

Plany zajęć dotyczą poszczególnych roczników i kierunków studiów realizowanych na Wydziale Żywienia Człowieka. Szczegółowe zasady realizacji zajęć zostaną określone i udostępnione Państwu przez koordynatorów przedmiotów. Zostaniecie Państwo również poinformowani o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas realizacji tych zajęć.

Na zajęcia może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć również osoby przebywające w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach, z wyżej wymienionych powodów, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Pani Prodziekan, na adres e-mail: dominika_guzek@sggw.edu.pl

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje:

 • Każdy student powinien mieć własną maseczkę i przestrzegać dystansu społecznego.
 • Nieczynne są bufety – prosimy mieć ze sobą własne jedzenie (kanapki, sałatki, owoce, napoje).
 • Podział na nowe grupy (zmniejszone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa) został zamieszczony na stronie Internetowej w zakładce plany.
 • Każda sala po zajęciach jest wietrzona i dezynfekowana.
 • Bardzo prosimy o punktualne przybycie na zajęcia – w przeciwnym wypadku mogą być problemy z wejściem na salę dydaktyczną.
 • Na salę, w której realizowane są zajęcia nie można wnosić torebek, plecaków, telefonów. Rzeczy te będą przechowywane w pomieszczeniu wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia, zamykanym na klucz.
 • Na zajęcia student wnosi tylko własny notatnik i długopis. Przed wejściem na sale będą dostępne płyny do dezynfekcji rąk.
 • Do dyspozycji studentów są wyznaczone sale: 1070 i 2070 w budynku 32 pełniące rolę świetlicy.
 • Prosimy o przestrzeganie ilości osób w salach i aulach, uwzględniając zasady bezpieczeństwa.
 • W budynku 32 w sali 1093 będzie izolatorium.

Przy wejściu do budynku znajduje się płyn do dezynfekcji – dezynfekcja rąk OBOWIĄZKOWA!!!

Biorąc pod uwagę, iż sytuacja jest dynamiczna prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów na stronach Uczelni i Wydziału.

Do zobaczenia na Wydziale 🙂

 

Linki do zarządzeń:

 

Zarządzenie Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

oraz 

 

Zarządzenie Nr 33 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2020 roku zmieniającym wskazane Zarządzenie Nr 32

 

https://www.sggw.pl/zarzadzenie-rektora-z-22-maja-2020-roku

 

23.05

Informacja Prorektora ds. Dydaktyki w sprawie sposobu realizacji zajęć dydaktycznych

22.05.2020 (piątek)
Szanowni Studenci, Funkcjonowanie uczelni od 25 maja 2020 roku ulegnie zmianie, zgodnie z zarządzeniami Rektora SGGW opublikowanymi na stronie internetowej SGGW.

W związku z tym, że specyfika niektórych kierunków studiów wymaga uczestnictwa studentów w zajęciach laboratoryjnych, zajęcia te – z zachowaniem reżimu sanitarnego – odbędą się w formie tradycyjnej. Dla kierunków studiów, na których konieczna jest realizacja zajęć w siedzibie uczelni, najpóźniej w sobotę 23 maja br., na stronach internetowych poszczególnych wydziałów opublikowane zostaną harmonogramy zajęć.

Prosimy o śledzenie komunikatów zamieszczanych na wydziałowych stronach internetowych.

Na kierunkach prowadzonych przez Wydziały:

 • Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
 • Ekonomiczny,
 • Socjologii i Pedagogiki

wszystkie zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim zostaną zrealizowane zdalnie.

Studentów studiujących na ww. wydziałach, którzy pozostawili swoje rzeczy w Domu Studenta prosimy o wykwaterowanie się do dnia 29 maja br. Od 1 czerwca br. będą obowiązywać zapisy regulaminu, zgodnie z którym naliczane będą opłaty za miejsce w DS. W sprawie umówienia terminu wykwaterowania prosimy o kontakt z kierownikiem zamieszkiwanego Domu Studenta.

22.05

Biblioteka Wydziału Żywienia Człowieka 25 maja br. częściowo wznawia obsługę Czytelników

22.05.2020 (piątek)

25 maja 2020 r. częściowo wznawiamy obsługę Czytelników na następujących zasadach:

 

Biblioteka Wydziału Żywienia Człowieka w godz. 10 -15 umożliwia korzystanie z prac dyplomowych i doktorskich 

 1. Obowiązuje wcześniejsze umówienie wizyty e-mail bwnzck@sggw.edu.pl lub tel. 22 59 37 008.
 2. W bibliotece jednorazowo mogą przebywać 4 osoby.
 3. Dostęp do prac dyplomowych możliwy jest na podstawie zgody promotora. Formularz do pobrania ze strony internetowej bg.sggw.pl 
 
Czytelnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń GIS, a w szczególności:
 1. Noszenie maseczek ochronnych.
 2. Poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych.
 3. Zachowanie dystansu co najmniej 2 m.
 4. Przestrzeganie zalecanej dopuszczalnej liczby osób.
 5. Używania środków dezynfekcyjnych przy wejściu do każdego pomieszczenia oraz przed i po skorzystaniu z komputera.
 6.  Rekomendowane jest noszenie rękawic jednorazowych.
22.05

Zarządzenie rektora SGGW w sprawie zasad funkcjonowania uczelni od dnia 25 maja 2020 r.

21.05.2020 (czwartek)

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW, wydał zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania uczelni od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Treść zarządzenia dostępna jest tutaj.

O sposobie realizacji zajęć dydaktycznych będziemy informować Państwa w najbliższych dniach.

21.05

Szkolenie on-line: narzędzia do rozwoju kompetencji horyzontalnych (miękkich)

21.05.2020 (czwartek)
Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE w Szczecinie zaprasza na szkolenie on-line dla studentów, doktorantów, młodych i doświadczonych naukowców zainteresowanych narzędziami do rozwoju kompetencji horyzontalnych (miękkich).

Podczas szkolenia uczestnikom zostanie zaprezentowany wachlarz bezpłatnego pakietu narzędzi do identyfikacji, oceny i rozwoju umiejętności horyzontalnych, m.in.:

 • aplikacja mobilna ECP,
 • arsenał badacza RDF Vitae,
 • kwestionariusz temperamentu wg Florence Littauer
 • narzędzia wspomagające rozwój kariery portalu EURAXESS.
   

Data i czas:

28/05/2020, godz. 10:00 – 11:30; rejestracja do 25/05/2020

Szczegóły i rejestracja tutaj.

21.05

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

13.05.2020 (środa)
W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Źródło

13.05

Informacja dotycząca zajęć Wychowania Fizycznego – aktualizacja

12.05.2020 (wtorek)

W związku z panującą sytuacją i potrzebą wprowadzenia zajęć online mgr Dariusz Rycaj, Kierownik SWFIS informuje, iż została uruchomiona nowa zakładka „Bank ćwiczeń” i „Bank ćwiczeń część 2”. Wszystko dostępne jest dla studentów na  stronie SWFiS i dotyczy materiałów z zajęć dydaktycznych.

Prowadzący utworzyli swoje programy autorskie w/g tematyki zajęć, oparte o różne materiały dydaktyczne, filmiki, odnośniki do różnych publikacji. W tym tygodniu zastaną utworzone grupy dydaktyczne w aplikacji Ms Teams w celu dalszej realizacji zadań. Studentów prosimy o zapoznanie się z materiałem zawartym w zakładkach. Oczywiście informacja dotyczy kierunków, na których jest realizowany WF w semestrze letnim.

12.05

Aktualizacja: COVID 19 – najczęściej zadawane pytania

30.04.2020 (czwartek)

Poniżej podajemy listę najczęściej zadawanych pytań w związku z wpływem COVID 19 na życie akademickie w SGGW. Na bieżąco uzupełniamy listę. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu funkcjonowanie.

Kiedy zaczyna się rekrutacja na studia I stopnia?

Terminy przeprowadzenia matur w roku 2020 ogłoszono 24 kwietnia 2020 r. Tego samego dnia ogłoszone zostały na stronach CKE harmonogramy przeprowadzenia matur oraz terminy ogłoszenia wyników. Wyniki matur zostaną przekazane – jak wynika z komunikatu – do 11 sierpnia 2020 r. Pracujemy obecnie nad sposobem przeprowadzenia rekrutacji. Najprawdopodobniej pierwszy etap rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie odbędzie się w drugiej połowie sierpnia, drugi w pierwszej połowie września. Rejestracja kandydatów zostanie uruchomiona prawdopodobnie od pierwszego lipca.

Kiedy zaczyna się rekrutacja na studia II stopnia?

Rekrutacja na studia II stopnia będzie miała miejsce we wrześniu – jeden etap.

Do kiedy ważne są legitymacje studenckie?

Sprawę ważności Legitymacji studenckiej reguluje Art. 63 „tarczy2” – ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695): W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) wprowadza się następujące zmiany: po art. 51a dodano art. 51b w brzmieniu „W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni”.

Jestem w trudnej sytuacji materialnej, czy należy mi się zapomoga?

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) nadała kompetencje Rektorowi do rozpatrywania wniosków o zapomogi. Regulamin świadczeń w SGGW przewiduje możliwość przyznania zapomogi z tego powodu – w § 23: Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności inne okoliczności, które mogą spowodować przejściowo trudną sytuację życiową studenta, w tym m.in. mieć znaczący wpływ na pogorszenie jego sytuacji materialnej.

Jak złożyć wniosek o zapomogę?

Składanie wniosków o przyznanie zapomogi droga elektroniczną niesie za sobą ryzyko dot. przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy i nie tylko wnioskodawcy. Rekomendujemy składanie wniosków drogą pocztową. Decyzje związane z przyznaniem lub nieprzyznaniem świadczeń pomocy materialnej wydawane są elektronicznie na konta w wirtualnym dziekanacie SGGW.

Czy mam płacić za akademik?

Sprawę zwolnienia z opłat za DS. reguluje Pismo okólne nr 3 Rektora SGGW z 3 kwietnia 2020 r. ws. zwolnienia studentów SGGW z opłat za zamieszkanie w domach studenckich za okres nieprzebywania w domach studenckich począwszy od drugiej połowy marca 2020 do dnia wznowienia zajęć dydaktycznych w uczelni. Z dokumentu tego wynika, że opłata nie jest pobierana od osoby, która jest zakwaterowana, ale nie mieszka w DS. ponieważ opuściła akademik w skutek zarządzenia Rektora z dnia 11 marca 2020 r. ws. Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności SGGW.

Czy uczelnia zmniejszy opłaty za studia?

Ponieważ większość zajęć w SGGW odbywa się zdalnie, a pozostałe zajęcia planujemy zrealizować najpóźniej w okresie wakacyjnym – Uczelnia w obecnej chwili nie przewiduje zmniejszenia pobierania opłat za studia. Mamy nadal nadzieję, że część zajęć odbędzie się po zakończeniu okresu zamknięcia szkół i uczelni w miesiącach lipiec-wrzesień. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) pozwala Rektorowi na zmianę organizacji roku akademickiego 2019/2020.

Czy możliwe są egzaminy i zaliczenia on-line.

Tak, jest taka możliwość, jakkolwiek zależy to od specyfiki przedmiotu. Czy możliwe są obrony on-line? Będzie możliwa organizacja obron „zdalnych”, szczególnie w przypadku przedłużania się ograniczeń – co nadal ma miejsce. Przygotowujemy się do realizacji tego procesu. Obecnie finalizujemy przygotowanie regulaminu takiej formy obrony.

Jak będą wyznaczane terminy obron?

Studenci, którzy wykonają badania i w terminie złożą pracę on-line mogą mieć wyznaczony egzamin dyplomowy zgodnie z regulaminem studiów. W przeciwnym razie prodziekan na wniosek studenta, zaopiniowany przez promotora może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej nawet do 6 miesięcy.

Czy mogę prowadzić badania w laboratorium?

Dyplomanci (studenci 6. na I stopniu kształcenia i 3 semestrze na II stopniu kształcenia) mogą skierować podanie do promotora, który opiniuje taki wniosek. Podania w ww. sprawie rozpatrywane są indywidualnie i za wiedzą dziekana możliwa jest praca w laboratorium z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki). Studenci, którzy nie są dyplomantami (a np. pracują w kole naukowym) mogą wystąpić o zgodę na prowadzenie badań do Prorektora ds. Dydaktyki, po wcześniejszym zaopiniowaniu podaniu przez opiekuna naukowego.

Czy mogę się wykwaterować z akademika?

Każdy student ma możliwość wykwaterowania z akademika – w tym celu prosimy o kontakt mailowy z administracją Domów Studenckich. Zostało przyjęte, że student, który chce się wykwaterować będzie mógł wejść do segmentu pojedynczo, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczka, rękawiczki). Uczelnia nie pobiera opłat za akademik, więc rekomendujemy, żeby nie wykwaterowywać się, bo spodziewamy się, że nastąpi powrót na Uczelnie, wówczas zaistniałaby potrzeba ponownego zakwaterowania.

W domu nie mam warunków do tego, aby odbywać zajęcia w formie e-learningu – co mam zrobić?

W przypadku mieszkańców Domu Studenta istnieje możliwość powrotu do akademika za zgodą Prorektor ds. Dydaktyki

W obecnej sytuacji nie mam jak zrealizować praktyk – jakie są tego konsekwencje?

Terminy realizacji zaliczenia praktyk będą wydłużone.

Biblioteka jest zamknięta – jak mam korzystać z literatury?

Biblioteka udostępnia pełen dostęp do bazy zasobów elektronicznych. Do podręczników i czasopism polsko- i anglojęzycznych. Żeby uzyskać pełen dostęp należy aktywować konto w Bibliotece.

Mam w domu książki z Biblioteki SGGW, czy mam je teraz oddać?

Nie, termin oddania książek jest wydłużony.

Chcę odebrać dyplom – czy mogę to zrobić?

Tak, dziekanaty są dostępne dla studentów i absolwentów. Żeby odebrać swój dyplom (lub załatwić inną sprawę) należy skontaktować się z dziekanatem telefonicznie lub mailowo, umówić się i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zrealizować sprawę osobiście.

Negatywnie oceniłem prowadzącego w ankiecie – czy to ma jakieś znaczenie?

Tak. SGGW przykłada duże znaczenie do poziomu kształcenia. W przypadkach niepokojących rektor oraz dziekan podejmują stosowne działania.

Czy Ursynalia się odbędą?

Nie, Ursynalia w planowanym pierwotnie terminie nie odbędą się.

Czy odbędą się DNI SGGW?

DNI SGGW nie odbędą się w planowanym terminie (22-23 maja 2020).

30.04

Q&A z Władzami SGGW

16.04.2020 (czwartek)

Obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 jest bardzo trudna dla całej społeczności akademickiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wiemy, że wielu z Was ma mnóstwo pytań dotyczących prowadzonych działań przez Uczelnię i jej dalszego funkcjonowania.
W związku z tym postanowiliśmy stworzyć Wam możliwość zadania pytań władzom SGGW, byście mogli uzyskać odpowiedź na wszelkie nurtujące Was kwestie.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 18.04 do godz. 23:59

UWAGA Informujemy, że w przypadku bardzo dużej ilości zadanych pytań istnieje możliwość, że nie zostaną udzielone odpowiedzi na wszystkie pytania.

Link do formularza: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfOJcIdDnXlFvGZPU…/viewform

Samorząd Studentów SGGW

16.04

Zwolnienie z opłat za domy studenckie

5.04.2020 (niedziela)

Studenci SGGW, którzy wyjechali z akademików SGGW, w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, na mocy Pisma okólnego Rektora SGGW nr 3/2020 zostali zwolnieni z opłat za akademik za okres nieprzebywania w domach studenckich, maksymalnie do dnia wznowienia zajęć dydaktycznych

Z komunikatem Rektora w sprawie zwolnienia z opłat za zamieszkiwanie w domach studenckich można zapoznać się tutaj

5.04