Informacje podstawowe

Drukuj

LOGO KND

Koło Naukowe Dietetyków (do roku 2016 Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków) działa na Wydziale Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z inicjatywy prof. dr hab. Janusz Kellera już od 1998.

Opiekunami Koła byli: prof. dr hab. Janusz Keller, dr hab. lek. med. Dariusza Włodarek, dr inż. Danuta Gajewska oraz dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak.

Kto może do nas dołączyć?

Zapraszamy wszystkich studentów z kierunków: dietetyka, żywienie człowieka i ocena żywności oraz gastronomia i hotelarstwo.

W życiu Koła mogą uczestniczyć również studenci innych wydziałów naszej Uczelni interesujący się żywieniem.

Czym się zajmujemy?

 • Prowadzimy badania oraz projekty naukowe we współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału
 • Angażujemy się w edukację żywieniową przeznaczoną dla różnych grup populacyjnych, w tym dzieci i młodzieży, w formie wykładów, prelekcji, warsztatów, pokazów i konkursów
 • Uczestniczymy w sympozjach, konferencjach, przeglądach kół naukowych oraz Wszechnicy Żywieniowej
 • Organizujemy spotkania z ekspertami w dziedzinie dietetyki klinicznej, psychodietetyki, dietetyki sportowej
 • Promujemy Wydział Żywienia Człowieka na organizowanych co roku dniach otwartych SGGW, Dniach SGGW, targach edukacyjnych i innych wydarzeniach na terenie Uczelni, jak i poza nim
 • Podczas Dni SGGW dokonujemy pomiarów antropometrycznych gości odwiedzających stoisko Wydziału Żywienia Człowieka, a zebrane pomiary służą dalszym pracom naukowym i publikacjom.

To Koło jest dla Ciebie, jeżeli:

 • Twoją pasją jest zdobywanie wiedzy
 • Chcesz wykorzystać teorię wyuczoną na zajęciach w praktyce
 • Chcesz rozwijać swoje pasje i zainteresowania
 • Chcesz działać, ale nie wiesz, od czego zacząć
 • Chcesz rozwijać swoją kreatywność
 • Chcesz zdobywać doświadczenie, które pomoże Ci w Twoim przyszłym zawodzie
 • Chcesz poznać ludzi, którzy tak samo jak Ty interesują się zdrowym żywieniem

Jak do nas dołączyć?

Napisz do nas!

adres mailowy: knd@sggw.edu.pl   

Fanpage Koła Dietetyków - https://www.facebook.com/kndsggw/ (Tu piszemy prośbę o dostęp do grupy zamkniętej)

Instagram - https://www.instagram.com/kn_dietetykow/

Obecny zarząd:

Opiekunem Koła Dietetyków od stycznia 2018 r. dr hab. Ewa Sicińska

Prezes: Julia Szymańska e-mail: julia28sz@interia.pl

Wiceprezes: Patryk Kaniewski e-mail: p.kaniewski98@gmail.com

Sekretarz: Julia Rudzińska

Skarbnik: Małgorzata Michalska

Ogólna liczba członków organizacji: 40 osób