Działania Koła w roku 2018

Drukuj

Koło Naukowe Dietetyków na 45. Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych
14 grudnia 2018 nasze Koło Naukowe Dietetyków wraz z 23. uczelnianymi kołami wzięło udział w dorocznym Przeglądzie Dorobków Kół Naukowych. Prezentacje związane z działalnością kół odbywały się w 11 sekcjach tematycznych, z których każda dotykała różnych dziedzin nauki m.in. Świat roślin, Hodowla i żywienie zwierząt, Bioinżynieria i nauki biologiczne.

Z Koła Naukowego Dietetyków na Przeglądzie przedstawiliśmy 3 prace pt.:
1. Czy bezglutenowe znaczy zdrowsze? Analiza składu i rynku pieczywa bezglutenowego - autorzy: Rudzińska Julia, Zaręba Marta, Łożyńska Katarzyna; (opiekun naukowy: dr inż. Joanna Rachtan-Janicka)
2. Spersonalizowana probiotykoterapia w modulacji mikrobiomu człowieka, jako element wspomagający leczenie – autorstwo: Angelika Gnatkowska (opiekun naukowy: dr inż. Dorota Zielińska)
3. Wybrane elementy stylu życia osób stosujących dietę bezglutenową – autorstwa: Kaniewski Patryk, Szymańska Julia, Woźniak Magdalena (opiekun naukowy: dr inż. Ewa Sicińska).

Udział w takiej konferencji to ogromne doświadczenie zarówno dla uczestników przedstawiających swoje prace, jak i dla obserwatorów wydarzenia. Powstałe prace naukowe były efektem zaangażowania i dużej ilości pracy włożonej przez studentów, a niekiedy nawet długich badań przez nich przeprowadzonych, ale zawsze wiązały się z pogłębianiem pasji i zainteresowań studentów oraz nauką, jak w przystępny sposób przekazać je innym.

Najlepiej przez Komisję została przyjęta praca: "Czy bezglutenowe znaczy zdrowsze? Analiza rynku pieczywa bezglutenowego", która otrzymała WYRÓŻNIENIE w sekcji tematycznej Człowiek i jego otoczenie I.

Bardzo się cieszymy i życzymy dalszych sukcesów naukowych wszystkim zaangażowanym w prace naukowe studentom!