Działania Koła w roku 2017

Drukuj

Prezentacje prac naukowych:

W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyło się XLVI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych pod hasłem: „Koła naukowe – szkołą twórczego działania”, w którym członkowie Koła brali aktywny udział prezentując wyniki badań dotyczące stosowania diet alternatywnych przez studentów (wygłoszenie referatu pt. „Stosowanie diet alternatywnych w wybranej grupie studentów”, prelegentka: Maria Plichta)

Wykłady upowszechniające:

Członkowie KND zorganizowali cykl zajęć edukacyjnych propagujących zdrowe żywienie różnych grupach populacyjnych. Wykłady przeprowadzone w okresie styczeń - czerwiec 2017 r. dotyczyły popularnych obecnie diet i kuchni charakterystycznych dla różnych krajów. Wykłady odbywały się w Bibliotece „Przy Zawiszy” Aleje Jerozolimskie 121/123, Warszawa i prowadzone były przez studentki: Julia Kamińska, Martyna Ilnicka.

Udział w konferencjach naukowych (bierny):

  • IX Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora WUM prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia 27.04.2017 r. Tematem przewodnim było żywienie w nieswoistych zapalnych chorobach jelit oraz żywienie w onkologii.
  • IV KONGRES BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI "Jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań źródłem sukcesu w biznesie", organizowany przez IFS Office Central & Eastern Europe, Warszawa, 11 października 2017 r. ( 8 członków Koła).

Udział w innych wydarzeniach:

  • Skołowany Weekend organizowany przez Koło Naukowe „Flogiston” Politechnika Warszawska, 1 kwiecień 2017r

Członkowie KND przygotowali i przeprowadzili warsztaty dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat warzyw oraz ziół: ich właściwości i sposobu ich uprawiania.

  • Dni SGGW, 19-20 maja 2017 r.

Członkowie KND wykonywali analizę składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej oraz pomiary antropometryczne (w przeciągu dwóch dni wykonano prawie 300 pomiarów).

  • XII Międzynarodowy Dzień Celiakii organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, 3 czerwca 2017 r.

Członkowie KND wykonywali u uczestników wydarzenia analizę składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej, pomiary antropometryczne oraz prowadzili porady żywieniowe.

Udział w projektach:

  • Badania indeksu glikemicznego wybranych produktów z dodatkiem błonnika pokarmowego, Poradnia Dietetyczna przy Zakładzie Dietetyki SGGW w Warszawie, maj-czerwiec 2017 r.

Członkowie KND są zaangażowani przy pozyskiwaniu danych glikemii osób badanych, wprowadzaniu wyników z ankiet i kwestionariuszy żywienia, przygotowują stanowiska dla osób badanych oraz wykonują analizę składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej.

Realizowane badania:

  • Badania ankietowe na temat spożycia płynów w różnych grupach populacyjnych
  • Badania ankietowe na temat ryzyka wystąpienia zachowań ortorektycznych w wybranych grupach populacyjnych
  • Badania ankietowe na temat częstości spożycia produktów zbożowych z podziałem na produkty naturalnie bezglutenowe i produkty technologicznie pozbawione glutenu w grupie osób na diecie bezglutenowej
  • Testy konsumenckie kukurydzy konserwowej