Działania Koła w latach 2011-2014

Drukuj

Co robiliśmy wcześniej?

W ostatnich latach członkowie Koła prowadzili badania m.in. na temat częstości spożywania śniadań przez studentów oraz pracowników SGGW. Były one połączone wraz z obchodami trzeciego Europejskiego Dnia Śniadania – studenci brali udział w prelekcji oraz warsztatach poświęconych przygotowywaniu prawidłowo zbilansowanych śniadań wraz ze studentami kierunku dietetyka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Z ważniejszych projektów Koła wymienić można badanie organizacji żywienia w warszawskich gimnazjach zlecone przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w roku 2011 i ponownie w 2013. Członkowie Koła dotarli do ponad 100 placówek gimnazjalnych i ocenili zgodnie z ankietą podzieloną na trzy części m.in. ceny posiłków w szkołach, długość przerw śniadaniowych i obiadowych, wyposażenie stołówek, asortyment sklepików szkolnych itp. Wyniki zostały opracowane oraz przedstawione w formie obszernych raportów na stronie internetowej m.st. Warszawy i zajmującej się tym zagadnieniem Kampanii Społecznej „Wiem co jem”.

W 2013 roku projekt badawczy Koła dotyczący analizy sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży wygrał pierwszą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Żywieniowego Natalia Honorata Witalna organizowanego przez firmę Nestle uzyskując grant naukowy w wysokości 15.000zł. W tym roku konkurs organizowany był ponownie i zgłoszono kilka prac konkursowych. Jedna z prac znalazła się wśród 9 prac nagrodzonych.

Ponadto, podczas XXXIX Przeglądu Dorobku Kół Naukowych w 2013 r. zostało nagrodzone badanie dotyczące „Częstości spożywania śniadań przez studentów  i pracowników SGGW”, w tym samym roku podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki w Łodzi nagrodę otrzymało badanie dotyczące „Oceny ryzyka występowania ortoreksji w wybranej grupie instruktorek fitness”.

W grudniu 2014 r. podczas XLI Przeglądu Dorobku Kół Naukowych został nagrodzone badanie na temat „Występowania niedowagi, nadwagi i otyłości w wybranej grupie zamieszkującej Warszawę i okolice”, a wyróżnienie otrzymała praca pod tytułem „Ocena występowania niedowagi i otyłości wśród mieszkańców Warszawy i okolic. Porównanie wyników wskaźnika BMI i % udziału tkanki tłuszczowej”.

Pod koniec ubiegłego roku członkowie Koła brali udział w IV Konferencji Żywienie, Zdrowie i Choroby organizowanej we Wrocławiu. Studenci brali także udział w cyklu szkoleń i warsztatów organizowanych przez firmę Danone oraz w wielu branżowych targach m.in. Food Warsaw, Packaging Innovations, Eurogastro, Targach Pracy dla inżynierów, wielu konferencjach związanych z tematyką żywienia i dietetyki.