Działalność Koła

Drukuj

Działalność Koła w roku akademickim 2018/2019

Udział w XLV Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych

W tegorocznym przeglądzie wzięło udział dziewięciu członków koła. Łącznie zaprezentowali siedem prezentacji, w dwóch sekcjach (Człowiek i jego otoczenie - prezentacja, Ekonomia i nauki społeczne – prezentacje łączone z posterami).

Kategoria - Człowiek i jego otoczenie

  1. Marlena Skrodzka - "Food truck", czyli nowy trend w gastronomii"
  2. Kasia Kubacz, Julia Lewicka, Monika Kufka - "Warzywa na wagę sorbetu"
  3. Kasia Koteluk - "Wpływ kształtu, wielkości i barwy talerza na jakość potrawy."
  4. Beata Jakubowska, Krzysztof Missala - "Badanie opinii wybranej grupy na temat diety bezglutenowej i źródeł glutenu w diecie."

Kategoria - Ekonomia i nauki społeczne

  1. Bartosz Kwiatkowski - "Outsourcing w warszawskich placówkach gastronomicznych." prezentacja
  2. Justyna Wiśniewska - "Specyfika działania hotelu na kole podbiegunowym na przykładzie Hotelu Aurora w Kirunie w Szwecji." prezentacja
  3. Justyna Wiśniewska - "Charakterystyka trendów w hotelarstwie - Geneza światowych nurtów i czynniki wpływające na ich zmianę." poster

 

Wyróżnienie uzyskały dwie prace: "Badanie opinii wybranej grupy na temat diety bezglutenowej i źródeł glutenu w diecie." Beaty Jakubowskiej i Krzysztofa Missali oraz  "Outsourcing w warszawskich placówkach gastronomicznych." Bartosza Kwiatkowskiego.


Działalność Koła w roku akademickim 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 Koło aktywnie brało udział w Konferencji Jubileuszowej Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji nt. Żywienie człowieka w 200-letniej historii nauczania rolniczego na ziemiach polskich, Warszawa, 09.09.2017r.
liczba autorów 4,
ilość wystąpień 2,
tematy referatów:
„Innowacje w działalności marketingowej wybranych przedsiębiorstw gastronomicznych na terenie aglomeracji warszawskiej”
„Konkurencyjność przedsiębiorstw gastronomicznych oraz wpływ relacji z dostawcami na ich funkcjonowanie”

W ramach współpracy z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi Koło brało udział w pracach badawczych, konkyursach i konferencjach:

Polska Akademia Gościnności w Krakowie, praca badawcza: "Kodeks gościnności hotelarza„
Hotel Sheraton w Warszawie: konkurs na „Asystenta Szefa Kuchni”.
Polskie Stowarzyszeniem Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej: organizacja stoiska na Targach Gluten Free Expo w czerwcu 2018 r. w Warszawie.

Podczas Przeglądu Dorobku Kół Naukowych w 2017 r. wyróżnione zostały dwie prace studentów zrzeszonych w Kole:

  • Ocena wiedzy konsumentów na temat diety bezglutenowej i źródeł glutenu w diecie: Beata Jakubowska, Krzysztof Missala – wyróżnienie na PKN.
  • Charakterystyka rynku hotelowego na terenie miasta stołecznego Warszawy: Justyna Wiśniewska – wyróżnienie na PKN.

Działalność Koła w roku akademickim 2016/2017

Koło rozpoczęło działalność w roku akademickim 2016/2017.

Dotychczasowe ociągnięcia i działania to:
- współpraca na wyłączność i patronat Polskiej Akademii Gościnności- pierwszej w Polsce platformy dotyczącej gościnności usługowej
- czynny udział w Dniach SGGW 2016, 2017 (organizacja i obsługa stoisk)
- utworzenie i zorganizowanie pierwszej edycji konkursu kulinarnego "MasterEco 2016" na Międzynarodowych Targach Ecorganica
- udział w zajęciach terenowych w hotelu Portos
- uzyskanie I wyróżnienia oraz II miejsca na Przeglądzie Kół Naukowych SGGW 2016
- organizacja wykładu z praktykiem Panem Zbigniewem Kowalskim na temat Gościnności Usługowej oraz warsztatów z gośćmi specjalnymi (przedstawicielem Ministerstwa Sportu i Turystyki Panią Hanną Marią Jakonowską, podróżniczką i blogerką Panią Martą Duczman, przedstawicielem hotelu Portos oraz z Panią dziekan prof. dr hab. Krystyną Gutkowską)
- pomoc w organizacji warsztatów gotowania bez glutenu