Ślubowanie studentów SGGW

Drukuj

Ślubuję uroczyście:

  • sumiennie zdobywać wiedzę i umiejętności, przygotowując się do pracy dla dobra Ojczyzny,
  • wytrwale dociekać prawdy i swoją postawą dawać jej świadectwo,
  • dbać o godność studenta i dobre imię Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz przestrzegać Kodeksu etyki studenta SGGW,
  • odnosić się z szacunkiem do członków społeczności akademickiej.