Rekrutacja

Drukuj

Żywienie Człowieka i Ocena Żywności

STUDIA I STOPNIA

 

Studia stacjonarne

Przewidywany limit przyjęć – 150

Początek zajęć – semestr zimowy

 

Studia niestacjonarne zaoczne

Przewidywany limit przyjęć – 150

Początek zajęć – semestr zimowy

 

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja:

  • dyplom studiów I stopnia kierunków: żywienie człowieka i ocena żywności, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, bezpieczeństwo żywności
  • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności
  • średnia ocen ze studiów I stopnia

 

Studia stacjonarne

Przewidywany limit przyjęć – 150

Początek zajęć – semestr letni

 

Studia niestacjonarne zaoczne

Przewidywany limit przyjęć – 90

Początek zajęć – semestr zimowy

 

Informacje dla kandydatów na studia w SGGW

http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/kolejna-rekrutacja

Szczegółowe informacje znajdziesz w Informatorze http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/informator