Kierunek Gastronomia i Hotelarstwo

Drukuj

rekrutacjana podstawie wyników egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości/ z: biologii lub chemii lub matematyki

czas trwania: studia stacjonarne – 3.5  roku, studia niestacjonarne (zaoczne) - 4 lata

 

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW I STOPNIA

technologia gastronomiczna, obsługa konsumenta w gastronomii, towaroznawstwo żywności, ogólna technologia żywności, hotelarstwo, prawo żywnościowe i gospodarcze, systemy informatyczne w gastronomii i hotelarstwie, projektowanie technologiczne w zakładach gastronomicznych i hotelarskich, audyt wewnętrzny w zakładach gastronomicznych i hotelach, zarządzanie i organizacja w hotelarstwie i gastronomii, biznes plan w gastronomii i hotelarstwie, badania marketingowe na rynku usług.

Kierunek gastronomia i hotelarstwo jest kierunkiem o profilu praktycznym, stąd też ważnym elementem programu studiów są praktyki zawodowe w obiektach gastronomicznych i hotelarskich oraz zajęcia z udziałem praktyków.

 

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

  • przedsiębiorstwa gastronomiczne i cateringowe;
  • obiekty hotelarskie;
  • placówki oświatowo-wychowawcze.

 

Pobierz informacje na temat kierunku

Pobierz prezentację Wydziału.