Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Drukuj

Dietetyka

STUDIA I STOPNIA

 

Studia stacjonarne

Przewidywany limit przyjęć – 60

Początek zajęć – semestr zimowy

 

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja:

dyplom studiów I stopnia na kierunku dietetyka; średnia ocen ze studiów I stopnia

 

Studia stacjonarne

Przewidywany limit przyjęć – 60

Początek zajęć – semestr zimowy

 

Szczegółowe informacje znajdziesz w Informatorze http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/informator

 

Informacje dla kandydatów na studia w SGGW w roku akademickim 2016/2017

http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/kolejna-rekrutacja