Kandydat niepełnosprawny

Drukuj

Wydział Żywienia Człowieka prowadzi kształcenie na trzech kierunkach studiów:

  • Żywienie Człowieka i Ocena Żywności
  • Dietetyka
  • Gastronomia i Hotelarstwo.

Budynek (nr 32), w którym mieści się Wydziału jest przystosowany, pod względem infrastruktury, do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Niemniej jednak należy podkreślić, że program studiów obejmuje znaczą część przedmiotów o charakterze laboratoryjnym, w realizacji których wysoki stopień niepełnosprawności studenta może sprawiać problem. Między innymi dotyczy to takich przedmiotów, jak:

chemia, fizyka, biochemia, analiza żywności, chemia żywności, ogólna technologia żywności, technologia gastronomiczna, podczas realizacji których wykonywane są samodzielnie przez studentów doświadczenia i różnorodne fizyko-chemiczne analizy.

Program studiów obejmuje ponadto praktykę zawodową, której realizacja wymaga dobrej kondycji fizycznej.

Z powyższych względów studia mogą podejmować raczej osoby bez znacznego stopnia upośledzenia narządów wzroku i ruchu. O możliwości studiowania osób niepełnosprawnych (po spełnieniu warunków wynikających z przepisów regulujących rekrutację na te kierunki studiów) decyduje Dziekan Wydziału w trybie rozmów indywidualnych, zasięgając opinii specjalistów z zakresu medycyny pracy oraz koordynator ds. praktyk.

Dziekan Wydziału Żywienia Człowieka

prof. dr hab. Dominika Guzek

Koordynator ds. Studentów Niepełnosprawnych

Dr inż. Piotr Sałek

piotr_salek@sggw.edu.pl

Ogólne informacje dla niepełnosprawnych studentów SGGW http://niepelnosprawni.sggw.pl/index_k.html


Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.