wtorek, 20.10.2020

Żywienie w chorobach nowotworowych

W Wydawnictwie Lekarskim PZWL ukazał się podręcznik „Żywienie w chorobach nowotworowych” pod redakcją naukową m.in. prof. dr hab. Joanny Gromadzkiej-Ostrowskiej z Katedry Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW.

Publikację honorowym patronatem objęli JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Michał Zasada oraz JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong. 

Patronat merytoryczny nad publikacją sprawuje Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego. 

Podręcznik kompleksowo omawia problematykę żywienia w aspekcie choroby nowotworowej. Obok podstaw fizjologii odżywiania, opisany został wpływ żywienia na powstawanie i rozwój nowotworów, zasady leczenia żywieniowego u chorych na nowotwory, zapotrzebowanie na poszczególne substancje odżywcze, interakcje żywienia i chemioterapii, problem niedożywienia, a także zaburzenia odżywiania w różnych typach nowotworów. Porusza również zasady profilaktyki w onkologii, żywieniowe czynniki protekcyjne zachorowania na nowotwory, interakcje żywności z lekami i suplementami oraz przedstawia zalecenia dietetyczne dla chorych w trakcie i po leczeniu onkologicznym. To niezbędne kompendium wiedzy w codziennej praktyce lekarskiej dla onkologów, chirurgów, jak również dla dietetyków pracujących z pacjentami zmagającymi się z chorobą nowotworową. 

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin