poniedziałek, 4.02.2019

Zapraszamy na prelekcję Wszechnicy Żywieniowej w dn. 20 lutego br. pt. Mikroflora przewodu pokarmowego a zdrowie człowieka

Zapraszamy na prelekcję Wszechnicy Żywieniowej w dn. 20 lutego 2019 r. pt. Mikroflora przewodu pokarmowego a zdrowie człowieka.

Wykład wygłosi dr inż. Ewa Fürstenberg z Zakładu Fizjologii Żywienia oraz dr Małgorzata Jałosińska i dr inż. Dorota Zielińska z Zakładu Higieny i Zarządzania Jakością Żywności, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Na wykładzie w dniu 12 grudnia 2018 r. (dostępnym na YouTube) rozpoczęliśmy omawianie zagadnień dotyczących drobnoustrojów zasiedlających przewód pokarmowy człowieka. Przedstawiliśmy wówczas ich skomplikowany ekosystem, głównie bakteryjny, w tym m.in. ogromną ilość i zróżnicowanie, pełnione funkcje, działanie diety na prawidłowy profil bakteryjny. Tym razem chcemy szczegółowo omówić wpływ mikroflory jelitowej na zdrowie człowieka, na przykładzie wybranych układów, tkanek i narządów oraz jednostek chorobowych. Zależności takie zostały bowiem wykazane w licznych badaniach naukowych, które w ostatnich dziesięciu latach prowadzono intensywnie w wielu krajach.

O ile wpływ ten wydaje się oczywisty w odniesieniu do przewodu pokarmowego, to może zaskakiwać w odniesieniu do innych organów. Tymczasem takich odkryć jest już wiele. Między innymi stwierdzono różnice w składzie mikroflory jelitowej u osób z nadwagą i otyłością w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała. Wykazano również, że nieprawidłowa mikroflora jelitowa może sprzyjać odkładaniu tkanki tłuszczowej, a mechanizmy tej zależności są w trakcie wyjaśniania.

Poznawanie mikroflory przewodu pokarmowego i ewentualnych zaburzeń jej równowagi pod kątem wpływu na zdrowie człowieka jest fascynującym polem badawczym dla wielu naukowców. O ich odkryciach opowiedzą nasi eksperci w oparciu o najnowsze doniesienia literatury naukowej. Omówią następujące zagadnienia:

  1. Zakłócenie równowagi mikroflory jelitowej w wyniku antybiotykoterapii
  2. Wpływ mikroflory jelitowej na ryzyko rozwoju wybranych chorób zapalnych przewodu pokarmowego (Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego)
  3. Jak mikroflora jelitowa wpływa na rozwój wybranych chorób wątroby (stłuszczenie, zapalenie) oraz cukrzycy typu 2?
  4. Mikroflora jelitowa a funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego
  5. Jak zaburzenia mikroflory jelitowej mogą prowadzić do rozwoju otyłości?
  6. Mikroflora przewodu pokarmowego a rozwój wybranych zaburzeń psychicznych (depresja, autyzm)

Mamy nadzieję, że powyższe przykłady zobrazują Państwu znaczny wpływ mikroflory jelitowej na zdrowie człowieka, a tym samym zachęcą do dbania o jej prawidłowy profil. Jest to przecież możliwe dzięki właściwej diecie, m.in. z udziałem probiotyków i prebiotyków. Omówimy je na kolejnym spotkaniu Wszechnicy Żywieniowej 20 marca br., na które gorąco zapraszamy.

Plakat informujący o wydarzeniu pobierz tutaj.

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin