wtorek, 17.11.2020

Zapraszamy na kolejny wykład Wszechnicy żywieniowej

Zapraszamy do obejrzenia prelekcji Wszechnicy żywieniowej pod tytułem: Położyć kres marnotrawstwu żywności - dlaczego i jak? Prelegentką jest dr hab. Krystyna Rejman, prof. SGGW.

Prelekcja dostepna jest on-line na kanale Wszechnicy żywieniowej SGGW pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=KOowIEWVadE&t=11s 

Położyć kres marnotrawstwu żywności - dlaczego i jak?

dr hab. Krystyna Rejman, prof. SGGW

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Już w 1948 r. na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przyjęto Powszechną Deklarację Praw Człowieka, której art. 25 stanowi: „każdy człowiek ma prawo do standardu życia właściwego dla zdrowia i dobrego samopoczucia jego i jego rodziny, co odnosi się także do żywności”.

Prawo do wyżywienia nie jest spełniane, wg szacunków FAO (Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) z powodu głodu cierpi ponad 800 mln ludzi, czyli co dziewiąty mieszkaniec świata. Największe rozmiary głodu występują w regionach biednych i rozwijających się, ale państwa bogate też nie są wolne od głodu. W krajach UE 92 mln ludzi doświadcza ubóstwa, co oznacza głód (Eurostat, 2020).

Tymczasem każdego roku na świecie marnuje się niewyobrażalne ilości żywności. Nie można tolerować tego stanu, że jedni głodują, a inni marnują. To są humanitarne skutki marnotrawstwa żywności, ale są jeszcze inne, podobnie wyłącznie negatywne skutki – ekologiczne i ekonomiczne.

Dlatego postanowiliśmy dzisiaj zwrócić Państwa uwagę na problem marnotrawstwa żywności. Każdy z nas może przyczynić się do ograniczenia ilości marnowanej żywności - w swoich domach, dzięki czemu wszyscy zadbamy o świat bez głodu, lepszy stan środowiska naturalnego i gospodarki.

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin