piątek, 4.12.2015

Zakończenie programu „Dobra Praktyka Żywieniowa Gimnazjalistów”

W listopadzie bieżącego roku zakończył się roczny program [MNiSW/2014/DIR/608/UMW] realizowany od 27.11.14 do 15.11.15 w ramach „Uniwersytetu Młodych Wynalazców”, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, Priorytet I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.3, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Celem projektu było upowszechnianie wiedzy z zakresu zasad prawidłowego żywienia, rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań problematyką dotycząca żywienia, przybliżenie środowiska akademickiego i zachęcenie do dalszej edukacji oraz podejmowania własnych badań naukowych.

Projekt pod patronatem Dziekan Wydziału prof. dr hab. Krystyny Gutkowskiej, realizowali pracownicy i doktoranci Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW oraz studenci Koła Naukowego Żywności i Żywienia, działającego przy wydziale.

W ramach projektu odbyły się wykłady (9) i warsztaty naukowe (20) dla uczestników projektu, uczniów Gimnazjum nr 81, im. Prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie, przy ul. Rozłogi 10. Zajęcia odbywały się na terenie gimnazjum i na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.

 3 Warsztaty  4 Warsztaty  2 Warsztaty

W projekcie zrealizowano również badania ankietowe na temat zachowań żywieniowych młodzieży gimnazjalnej i stanu odżywienia młodzieży wraz z pomiarami antropometrycznymi. Uzyskane wyniki badań zaprezentowano na IX Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia, „Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia” w Mąchocicach Kapitulnych/k. Kielc.

Badania

Na zakończenie projektu w dniu 9.11.2015 roku odbyło się seminarium naukowe wraz z warsztatami naukowymi dla ponad 200 uczniów gimnazjum. Tematem przewodnim seminarium były przekąski w diecie młodzieży. Seminarium zorganizowali pracownicy naukowi Wydziału, doktoranci, studenci Koła Naukowego Żywności i Żywienia oraz uczniowie gimnazjum.

Seminarium9 Seminarium2 Semianariurm8
Seminarium Seminarium10 Semianairum7

 

W projekcie przygotowano ulotki edukacyjne oraz monografię naukową „Dobra Praktyka Żywieniowa Gimnazjalistów” pod redakcją Ewy Czarnieckiej-Skubina i Jadwigi Hamułka, które są współautorkami wraz z doktorantami: Marleną Pielak, Ewą Rasińską, Moniką Zielińską i Arturem Głuchowskim. Uczniowie gimnazjum przygotowali natomiast plakaty promujące zasady prawidłowego żywienia na temat: Śniadanie jest cool, Aktywność fizyczna a zdrowie, Fast food kontra slow food, Dieta dla mózgu, Napojom gazowanym mówimy nie, Zdrowe przekąski, Mądre zakupy – etykiety.

Do gimnazjum zakupiono pomoce naukowe niezbędne do realizacji projektu, które zostały przekazane szkole i będą służyły kontynuacji działań rozpoczętych w projekcie.

Działania realizowane w ramach projektu zostały zakończone sukcesem, o czym świadczą wyniki ankiety ewaluacyjnej. Natomiast osoby biorące udział w projekcie mogą mieć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Szczególne gratulacje i podziękowania za udział w tym przedsięwzięciu należą się doktorantom Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji i studentom koła naukowego Żywności i Żywienia, działającego przy Wydziale.

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina

Koordynator projektu: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW

 

UWM_Podziekowanie11

 

 

 

 

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin