czwartek, 20.05.2021

Zachęcamy studentów, pracowników i współpracowników SGGW do dyskusji

Kilka dni temu uruchomiona została strona The Food Systems in Europe and Central Asia, która skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zrównoważonych systemów żywnościowych (sustainable food systems) - ZSŻ, w tym zrównoważoną konsumpcją żywności w naszym regionie świata.

FSiECA jest najnowszą z "digital community platforms" - czyli platform społeczności cyfrowych powstałych w ramach przygotowań Organizacji Narodów Zjednoczonych do Szczytu dot. Systemów Żywnościowych we wrześniu br.

https://www.un.org/en/food-systems-summit

Platforma jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych: przedstawicieli rządów, organizacji pozarządowych, sektora prywatnego, ośrodków akademickich, grup młodzieży, konsumentów, stowarzyszeń rolników/producentów żywności, aktywistów zaangażowanych w zmianę funkcjonowania rynku żywności, w ograniczeniem głodu, strat i marnotrawstwa, zmianie wzorca żywienia na taki, który w wiekszym stopniu chroni środowisko naturalne. Wszystko tłumaczone jest na kilka języków, w tym na angielski, francuski, rosyjski, hiszpański.

Na platformie będą się odbywały się dyskusje, udostępniane będą dokumenty i raporty na temat ZSŻ oraz można też umieszczać zdjęcia związane z systemem żywnościowym w Europie i Azji Centralnej (przewidziany jest konkurs dla najciekawszych zdjęć z "terenu".)

https://www.un.org/en/food-systems-summit/take-action

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin