środa, 18.03.2020

Wskazówki dotyczące informowania oraz dokumentowania zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w SGGW

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i pilnym procesem organizowania w SGGW alternatywnych form realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, mając na uwadze dbałość o jakość kształcenia, a także nadchodzące akredytacje, Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia przygotowała Wskazówki w sprawie informowania i dokumentowania zajęć zdalnych, które zostały zaakceptowane przez Pana Prof. Kazimierza Tomalę Prorektora ds. Dydaktyki.

Z dokumentem należy zapoznać się tutaj

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin