czwartek, 4.03.2021

TEST KWALIFIKACYJNY z języka hiszpańskiego dla studentów rozpoczynających lektorat z języka obcego w semestrze lato 2020/21.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

W dniu 4 marca 2021 w godzinach 20:30 - 21:15 odbędzie się test kwalifikacyjny do grupy kontynuującej naukę języka hiszpańskiego.

Do testu mogą przystąpić studenci, którzy

- znają język hiszpański na poziomie co najmniej A2+

- w formularzu zgłoszeniowym wskazali j. hiszpański jako język „pierwszego wyboru”

- nie zakwalifikowali się do grup angielskich i wskazali j. hiszpański jako język „drugiego wyboru”

- zostali zaproszeni do grupy Międzywydziałowej hiszpańskiej na platformie MS TEAMS

- nie są zarejestrowani w innych grupach językowych

Warunkiem wypełnienia testu jest dostęp do usługi OFFICE 365.

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin