czwartek, 19.12.2019

Studenci gastronomii i hotelarstwa projektują potrawy zgodne z filozofią ZERO WASTE

W ramach przedmiotu Projektowanie nowych potraw, w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, studenci kierunku Gastronomia i Hotelarstwo, Wydziału Żywienia Człowieka, zaprojektowali nowe potrawy o podwyższonej zawartości błonnika pokarmowego. Celem zajęć było opracowanie potraw z dodatkiem wytłoków warzywnych i owocowych, w tym optymalizacja ich udziału w gotowym produkcie. Zastosowanie wytłoków z owoców i warzyw, powstałych po wytłoczeniu soków z surowców, wpisuje się doskonale w filozofię ZERO WASTE, niemarnowania żywności. Projekty powstały przy udziale partnera biznesowego, który dostarczał wytłoki do opracowywanych projektów.
W projekcie udział wzięło 46 studentów. Kordynatorem projektu ze strony SGGW była dr hab. Ewa Czarniecka- Skubina - koordynator przedmiotu. Studentami w trakcie realizacji projektów opiekowali się dr inż. Artur Głuchowski i dr inż. Piotr Sałek. Przez kolejnych 10 tygodni studenci w podzespołach opracowywali koncepcje potraw ze zwiększoną zawartością błonnika, wykorzystując wytłoki warzywne i owocowe w ilości min. 20% udziału. Studenci w trakcie trwania projektu wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz dużą kreatywnością, a także zdolnościami komponowania smaków i estetyki podania gotowej potrawy. Przeprowadzono liczne próby technologiczne oraz oceny sensoryczne, modyfikując i udoskonalając receptury.
W efekcie powstało 10 kreatywnych, różnorodnych potraw: zupa, desery, dania zasadnicze, o wysokiej jakości technologicznej i sensorycznej. Na ostatnich zajęciach oceny założonej koncepcji i jakości sensorycznej przygotowanych potraw dokonała komisja, której członkami byli: dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina, dr inż. Piotr Sałek, dr inż. Marlena Pielak i dwaj przedstawiciele partnera biznesowego. Finalna prezentacja i ocena zaprojektowanych potraw wykazała wysoki poziom prezentowany przez studentów, a także wzbudziła wiele emocji pośród studentów, jak i u członków komisji, którzy mieli nie lada wyzwanie by wyłonić najciekawszy pomysł.

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin