wtorek, 17.03.2020

Pytania i odpowiedzi w związku z wpływem COVID 19 na życie akademickie w SGGW aktualizacja na dzień 17.03

1. Czy studenci mogą wrócić na chwilę do akademików, żeby zabrać część rzeczy, m.in. leki?

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo społeczności akademickiej i całego społeczeństwa prosimy studentów o nieprzyjeżdżanie do akademików. Prosimy o pozostanie w domach i kontakt telefoniczny z lekarzem, który może zdalnie wystawić e-receptę


2. Kiedy ruszą zajęcia on-line?

Część zajęć jest już prowadzona on-line. Na wydziałach trwają intensywne prace nad uruchomieniem kolejnych zajęć. Prosimy o śledzenie informacji w eHMS i sprawdzanie maili – w tej kwestii wykładowcy pozostaną w kontakcie ze swoimi studentami.


3. Czy przez brak dostępu do biblioteki (nie tylko SGGW, ale i innych bibliotek w Warszawie), studenci będą mieli przedłużony czas oddawania prac dyplomowych?

W razie takiej potrzeby wniosek studenta o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej - zaopiniowany przez promotora - będzie rozpatrywał prodziekan.


4. Co z opłatami za akademiki?

Za czas niemieszkania w DS nie chcemy obciążać studentów płatnościami. Szczegółowe regulacje pojawią się wkrótce.


5. Czy zajęcia będą odrabiane w wakacje?

Obecnie takie rozwiązanie nie jest rozważane.


6. Co ze studentami zaocznymi? 

Sytuacja jest bezprecedensowa, a funkcjonowanie Uczelni w najbliższym czasie będzie modyfikowane np. Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie zakładamy, że wszystkie zajęcia zostaną zrealizowane. 


7. Czy terminy oddania książek do biblioteki zostaną przedłużone?

Tak.


8. Co z rekrutacją na studia, czy będzie w podobnym terminie jak zwykle planowano?

Rekrutacja jest uwarunkowana terminami matury – w przypadku zmiany terminów matury może wystąpić potrzeba modyfikowania terminarza postepowania rekrutacyjnego. Obecnie taki scenariusz nie jest brany pod uwagę.


9. Czy terminy obron będą standardowo (podobne jak rok temu)?

Egzaminy dyplomowe powinny odbywać się zgodnie z regulaminem. Wszystkie indywidualne przypadki będą rozpatrywane przez prodziekanów. 


10. Czy odbywają się jazdy w uczelnianej stajni? 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo jazdy są odwołane.


Sprawy ogólne

1. Skąd decyzja o zawieszeniu zajęć na SGGW?

Działania podjęte zostały w celu wyeliminowania możliwości rozprzestrzeniania się wirusa wśród członków społeczności akademickiej SGGW.


2. Dlaczego studenci muszą czasowo opuścić domy studenckie?

Wśród uczelni Warszawy tylko SGGW znajduje się w szczególnej sytuacji, ponieważ niemal wszyscy studenci mieszkający w akademikach (cztery tysiące osób!) zakwaterowani są na terenie jednego kampusu. Sytuacja ta sprawia, zgodnie z opinią lekarzy, zwielokrotnione ryzyko zarażenia koronawirusem, co w konsekwencji spowodowałoby konieczność wprowadzenia przymusowej kwarantanny dla czterech tysięcy studentów. 

Decyzja władz uczelni wychodzi naprzeciw stale rosnącemu zagrożeniu epidemiologicznemu i prosimy o przyjęcie jej ze zrozumieniem.


3. Na jaki okres planowane jest zawieszenie zajęć i innych aktywności?

Na ten moment Zarządzenie Rektora obowiązuje do odwołania.


4. Czy będą zebrania wyborcze i aktywności związane z wyborami?

Tak. 


5. Czy Dziekani będą mogli sami decydować o kwestiach, które nie zostaną uregulowane w komunikacie Pana Rektora?

Tak, jeśli nie wykracza to poza kompetencje Dziekana.


Studenci

1. Czy zajęcia zaoczne, wieczorowe oraz studia podyplomowe też są odwołane?

Tak. Wszystkie zajęcia są odwołane. 


2. Czy odwołanie dotyczy także praktyk studenckich oraz innych aktywności dydaktycznych realizowanych poza SGGW?

Tak


3. Czy w małych grupach można odbywać zajęcia lub praktyki? 

Nie, wszelkie zajęcia dydaktyczne wymagające bliskiego kontaktu z innymi osobami są odwołane.


4. Co z legitymacjami studenckimi, które są ważne do końca marca – jak je przedłużyć?

Legitymacje decyzją MNiSW zostają automatycznie przedłużone do 31.05.2020.


5. Czy pracownicy administracyjni będą dostępni dla studentów i pracowników naukowych?

Tak. Studentów w pierwszej kolejności prosimy o kontakt mailowy i telefoniczny.


6. Co ze składaniem i obroną prac dyplomowych?

W sprawach prac dyplomowych prosimy o kontakt mailowy z Dziekanem.


7. Co z doktoratami i postępowaniami habilitacyjnymi?

Doktorantów w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z promotorem. W przypadku habilitacji prosimy o kontakt z przewodniczącym komisji habilitacyjnej.


8. Czy są jakieś dodatkowe informacje dla studentów zagranicznych?

Zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności SGGW zalecamy studentom zagranicznym studiującym w naszej uczeni, aby nie wyjeżdżali do swoich macierzystych krajów. 

Decyzja o powrocie do domu może oznaczać 2-tygodnową kwarantannę w kraju ojczystym. W przypadku powrotu do Polski obligatoryjna będzie także kolejna 2-tygodnowa kwarantanna, co może uniemożliwić uzyskanie zaliczenia semestru.

Wszystkie niezbędne informacje będą zamieszczane na www.sggw.pl.


Information for foreign students studying at SGGW

In accordance with the Rector's ordinance on preventing the spread of SARS-CoV-2 coronavirus among the SGGW community, we recommend foreign students studying at the University stay at the dormitory and not to leave for their home countries.

We are afraid that after resuming studies, a quick return to Poland may be difficult.

All necessary information will be on the SGGW website


9. Czy obsługa studentów zagranicznych na wydziałach zostaje wstrzymana?

Nie, ale zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu mailowego i telefonicznego. 


10. Co ze zwrotami pieniędzy za studia płatne?

Wszystkie zajęcia na studiach płatnych będą zrealizowane, zgodnie z zawartymi umowami.


11. Kiedy i w jaki sposób będą odrabiane zajęcia?

O sposobie i terminach odrobienia niezrealizowanych zajęć studenci zostaną poinformowani przez dziekanów wydziałów.


12. Co z przedłużeniami sesji i innymi upływającymi terminami?

Zakładamy, że rok akademicki będzie przebiegał zgodnie z obowiązującą organizacją roku akademickiego.


Pracownicy naukowi

1. Czy pracownicy naukowi pracują?

Tak, ale zachęcamy do ograniczenia kontaktów osobistych, rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy.


2. Czy sekretariaty katedr będą czynne?

Tak, ale zachęcamy do ograniczenia kontaktów osobistych, rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy.


3. Czy będą dyżury Dziekana i Prodziekanów?

Tak, ale zachęcamy do ograniczenia kontaktów osobistych, rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy


4. Czy w związku z zawieszeniem zajęć automatycznie anulowane zostały wcześniej ustalone urlopy?

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy zawieszenie zajęć nie powinno zmieniać terminu zaplanowanych urlopów.


5. Czy zawieszenie zajęć wpłynie na wypłacanie wynagrodzeń dla pracowników SGGW?

Zawieszenie zajęć nie wpływa na termin wypłacania i wysokość wynagrodzeń.


Budynki SGGW

1. Czy dostanę się na wydział lub inną jednostkę SGGW?

Tak, wstęp do budynków SGGW nie został ograniczony.


2. Czy Biblioteka SGGW i Biblioteki Wydziałów będą czynne? Jeśli nie, to w jaki sposób można będzie wypożyczać/oddawać książki?

Nie, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 18 z dnia 11 marca 2020 r., biblioteki będą zamknięte. Rekomendujemy korzystanie z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej. 


Koronawirus - informacje i zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Information in Enlgish  below Polish  version

Информация на русском языке ниже английской версии

 
facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin