środa, 9.12.2020

Nowe wydanie norm żywienia dla populacji Polski 2020

Normy żywienia dla populacji Polski 2020

Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2020 r. ukazało się nowe wydanie norm żywienia. W ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 opracowana została monografia „Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie”.

Obecne wydanie norm stanowi kolejny etap prac nad ich aktualizacją. Normy dla populacji Polski uwzględniają zalecenia ekspertów EFSA, WHO, Wydziału Zdrowia i Medycyny ze Stanów Zjednoczonych oraz wyniki najnowszych badań. W porównaniu z poprzednim wydaniem z roku 2017 poszerzona została część dotycząca zastosowania norm.

Wydawcą znowelizowanych norm jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), do którego struktur w dniu 1 lutego 2020 r. został włączony Instytutu Żywności i Żywienia, instytucja wcześniej zajmująca się opracowywaniem norm żywienia.

Elektroniczna wersja monografii „Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie” została opublikowana na stronach:

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

https://www.pzh.gov.pl/normy-zywienia-2020/

 oraz Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej

https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/normy-zywienia-2020

Monografię z ww. stron można pobrać bezpłatnie.

Autorzy

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin