środa, 14.09.2016

Nowe władze dziekańskie w kadencji 2016/2017 – 2019/2020

1 września br. odbyła się uroczystość wręczenia nominacji władzom uczelni oraz wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dziekanem Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w kadencji 2016/2017 - 2019/2020 została ponownie prof. dr hab. Krystyna Gutkowska. Nowym prodziekanem ds. nauki jest prof. dr hab. Marzena Jeżewska - Zychowicz. Prodziekanem ds. dydaktyki dla kierunku żywienie człowieka i ocena żywności - studia stacjonarne oraz dla kierunku dietetyka - studia stacjonarne oraz niestacjonarne jest dr hab. Jadwiga Hamułka, prof SGGW, a prodziekanem ds. dydaktyki dla kierunku Gastronomia i Hotelarstwo - studia stacjonarne i niestacjonarne oraz dla kierunku żywienie człowieka i ocena żywności - studia niestacjonarne, jest dr inż. Robert Zaremba. 

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin