piątek, 26.03.2021

Nowa aparatura w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka!

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka wzbogacił się o dynamiczny model sztucznego przewodu pokarmowego. Sztuczny przewód pokarmowy pozwala na bardzo wierne naśladowanie i monitorowanie procesów zachodzących w żołądku, jelicie cienkim oraz jelicie grubym w pełni kontrolowanych warunkach. Jesteśmy pierwszą jednostką w Polsce mogącą się szczycić posiadaniem tak unikatowej i kompletnej technologii, która jest dziełem grupy naukowców firmy Prodigest i Uniwersytetu w Gandawie w Belgii.

Model SHIME2® jest dostosowany do badań mikrobioty zarówno dzieci, osób dorosłych, jak i osób starszych. Umożliwi wykonywanie szerokiego spektrum doświadczeń w zakresie m.in. metabolizmu składników diet, ich wpływu na mikrobiotę jelitową, czy też badań dotyczących żywności probiotycznej. Aparatura będzie wykorzystywana do prac badawczych Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka. Sprzętem opiekują się dr inż. Michał Oczkowski i dr inż. Tomasz Królikowski.

Aparatura została zakupiona w ramach Projektu pt. „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [Nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17]) realizowanego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin