czwartek, 27.02.2020

Komunikat dotyczący sytuacji wynikającej z wystąpienia przypadków koronawirusa SARS-CoV-2

W związku ze stałym wzrostem liczby zachorowań we Włoszech i w krajach azjatyckich wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2, zalecamy stosowanie się do oficjalnych komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), które na bieżąco są publikowane także na stronie internetowej naszej Uczelni.

Studentom i doktorantom, którzy po semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego przebywali zarówno we Włoszech, w szczególności w regionach: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum, jak i w krajach azjatyckich, nawet jeżeli nie mieli kontaktów z osobami chorymi, zaleca się pozostanie w miejscu zamieszkania przez 14 dni.

Jeśli w tym czasie pojawią się niepokojące objawy chorobowe, należy zgłosić się do lekarza chorób zakaźnych.

Nieobecności na zajęciach dydaktycznych w tym okresie zostaną usprawiedliwione na podstawie dokumentacji wyjazdu. Nauczycieli akademickich uprzejmie proszę  o indywidualne podejście, umożliwiające  studentom realizację założonych efektów uczenia się.

 

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski
Rektor SGGW

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin