poniedziałek, 17.06.2019

Jubileusz 25-lecia Wszechnicy Żywieniowej

12 czerwca br. w Auli Kryształowej SGGW uroczyście obchodziliśmy jubileusz 25-lecia działania przy naszym Wydziale Wszechnicy Żywieniowej. Wszechnica jest jedną z form upowszechniania wiedzy o prawidłowym żywieniu człowieka, a jej geneza sięga 1994 roku. Wykłady Wszechnicy mają charakter popularnonaukowy i odbywają się co miesiąc podczas roku akademickiego. Łącznie od października 1994 r. do czerwca 2019 r. odbyło się 227 prelekcji, które prowadzone były przez pracowników Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji  SGGW oraz gości zapraszanych z innych wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i innych instytucji. Inicjatorem i sercem działania Wszechnicy Żywieniowej, a do października tego roku także jej organizatorem jest Hanna Wysocka.

W ramach jubileuszu Wszechnicy odbyła się konferencja naukowa "Edukacja Żywieniowa - moda czy konieczność?" którą uroczyście rozpoczęli Dziekan Wydziału prof. dr hab. Krystyna Gutkowska i Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Marian Binek. Następnie o historii Wszechnicy Żywieniowej z perspektywy dwudziestu pięciu lat opowiedziała Hanna Wysocka. Jej zasługi dla rozwoju wiedzy i edukacji żywieniowej zostały nagrodzone podziękowaniami przedstawicieli licznych organizacji i Wydziałów, a także medalem „Zasłużony dla Rolnictwa” 'za zasługi dla rolnictwa" przyznanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego i wręczonym przez Magdalenę Rzepecką, dyrektora generalnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Karola Krajewskego, doradcę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W kolejnej części konferencji wystąpienia wygłosili wykładowcy wydziałów zajmujących się edukacją żywieniową - dr inż. Marta Jeruszka-Bielak i dr inż. Anna Harton z WNoŻCziK oraz prof. dr hab. Monika Bronkowska z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i dr inż. Renata Korzeniowska - Ginter z Katedry Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Morskiego w Gdyni; wykładowcy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytetu Warszawskiego: dr Katarzyna Seroka, która wystąpiła w imieniu prof. dr hab. Janusza Adamowskiego oraz dr hab. Anna Kamler, prof. UW,  a także przedstwiciele podmiotów gospodarczych zaangażowanych w edukację żywieniową: Blanka Mellowa z Nestlé Polska,  Maria Cieślikowska z Carrefour Polska sp. z o.o., Barbara Groele ze Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS), Justyna Szymani z Jeronimo Martins Polska, Wioleta Szafryna z Kulczyk Foundation oraz Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Relację z jubileuszowej Konferencji można obejrzeć tutaj.

O godzinach popołudniowych, dla szerokiej publiczności, odbyła się 227 prelekcja Wszechnicy na temat mitów żywieniowych, którą wygłosiła dr. hab. Magłorzata Drywień, a zakończyły ją pokazy tańca, jako aktywności fizycznej która leży u podstawy prawidłowego stylu życia.

Relację z jubileuszowej prelekcj można obejrzeć tutaj.

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin