niedziela, 15.03.2020

Informacja od władz dziekańskiech

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że na Wydziale Żywienia Człowieka trwają prace mające na celu umożliwienie przeprowadzenia zawieszonych wykładów i ćwiczeń ujętych w Państwa planach dydaktycznych, w formie online (zajęcia zdalne) lub w późniejszym terminie. O podjętych decyzjach, dotyczących sposobu realizacji poszczególnych przedmiotów/modułów,  zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani drogą mailową (na adresy starostów poszczególnych roczników) oraz media społecznościowe  (Facebook wydziałowy).

Ponadto wszelkie informacje w tym zakresie będą zamieszczane na stronie internetowej  Wydziału. Prosimy o śledzenie bieżących informacji na stronie Internatowej WZC oraz na stronie głównej SGGW.

 

Z poważaniem

Władze dziekańskie

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin