czwartek, 19.03.2020

Informacja dla studentów w sprawie realizacji zajęć na odległość

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym na adresy mailowe starostów roczników wysłane zostało pismo dotyczące zdalnego trybu realizacji zajęć.

Po wyrównaniu zaległości powstałych od momentu zawieszania zajęć dydaktycznych, zajęcia będą realizowane zgodnie z planem, a treści kształcenia będą sukcesywnie realizowane - jeden wykład/ćwiczenie z danego przedmiotu w tygodniu (lub zjeździe dla studentów studiów niestacjonarnych).

Harmonogramy realizacji poszczególnych przedmiotów, w miarę możliwości będą modyfikowane i dostosowywane do trybu zdalnego (w pierwszej kolejności te zajęcia, które są już przygotowane do takiej formy lub zajęcia seminaryjne). Zajęcia laboratoryjne, których nie będzie można zrealizować zdalnie, będą realizowane w późniejszym terminie, wg zmodyfikowanych planów dostosowanych do potrzeb i możliwości czasowych, kadrowych i lokalowych.

Koordynatorzy poszczególnych przedmiotów będą się z Państwem kontaktować w celu przedstawienia sposobu realizacji zajęć. W tym celu wszystkim nauczycielom akademickim zostały przekazane adresy starostów poszczególnych roczników i/lub adresów roczników. Informacje będą też przekazywane przez system e-HMS, stronę Internetową wydziału (Komunikaty dla studentów), Facebook. Prosimy o ich śledzenie.

Starostowie roczników będą pełnić bardzo ważną rolę, prosimy o wyrozumiałość i pomoc, tak abyśmy sobie nawzajem pomogli w sytuacji dla nas wszystkich nowej.

Wszelkie bieżące informacje oraz rozwiązania dotyczące realizacji zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą Państwu przekazywane na bieżąco, w zakładce Komunikaty dla studentów

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin