poniedziałek, 7.10.2019

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

W dniu 1 października b.r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Żywienia Człowieka. Uroczystość rozpoczęły wystąpienia Dziekana Wydziału dr hab. Jadwigi Hamułki, prof. SGGW oraz Prorektora ds. dydaktyki prof. dr hab. Kazimierza Tomali. W czasie inauguracji odbyła się immatrykulacja studentów, a pracownikom Wydziału wręczone zostały nagrody JM Rektora. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Medycyna stylu życia” wygłosił dr hab. Jarosław Pinkas, prof. CKMP - Główny Inspektor Sanitarny.

 

 

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin