środa, 11.10.2017

III edycja programu edukacyjno-badawczego „ABC Zdrowego Żywienia”

W dniu 10 października br. odbyła się Konferencja inaugurująca III edycję programu edukacyjno-badawczego „ABC Zdrowego Żywienia”, w tym roku zatytułowanego "ABC Żywienia Dzieci i Rodziców".

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Celem programu jest prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Program został merytorycznie opracowany przez zespół naukowców Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie. Wydział koordynuje działania Programu ABC Zdrowego Żywienia w ośrodkach akademickich w całej Polsce, a także realizuje zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach programu w Warszawie i okolicach. Pierwsza edycja programu „ABC Zdrowego Żywienia” skierowana była do dzieci i młodzieży oraz osób starszych powyżej 65 roku życia. Przeprowadzono wtedy 240  warsztatów dla ponad 800 uczestników. Zajęcia edukacyjne obejmowały 5 warsztatów bloków tematycznych: żywieniowy, dietetyczny, higieniczny, sensoryczno-konsumencki oraz kulinarny. II edycja programu „ABC Żywienia Dzieci” skierowana była do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Cykl warsztatów obejmował 3 bloki tematyczne: żywieniowo-dietetyczny, sensoryczno-konsumencki oraz higieniczno-kulinarny. W warsztatach udział wzięło ponad 1000 uczniów.

III edycja programu „ABC Żywienia Dzieci i Rodziców” skierowana jest do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych, z terenów wiejskich i podmiejskich. Jej celem jest upowszechnienie zasad prawidłowego żywienia, właściwego wyboru produktów polecanych dla dzieci, zasad higieny oraz roli żywienia w prawidłowym rozwoju psychofizycznym. W działania edukacyjne tej edycji programu włączeni zostaną również rodzice i nauczyciele oraz osoby z ich najbliższego otoczenia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Program „ABC Zdrowego Żywienia” realizowany jest we współpracy z ośrodkami akademickimi z całej Polski. Współpracujemy z Wydziałem Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Wydziałem Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydziałem Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydziałem Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydziałem Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni oraz Wydziałem Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin