wtorek, 8.06.2021

II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Żywność, Żywienie, Rynek. Innowacje w nauce i praktyce”

Szanowni Państwo, 

Koło Naukowe Żywieniowców SGGW w Warszawie ma przyjemność zaprosić Państwa – studentów I, II, III stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studentów Szkoły Doktorskiej do wzięcia udziału w II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Żywność. Żywienie. Rynek. Innowacje w nauce i praktyce”, która odbędzie się 18.11.2021 roku na Wydziale Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Patronat honorowy nad konferencją objęła Dziekan Wydziału Żywienia Człowieka prof. dr hab. Dominika Guzek oraz Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka prof. dr hab. Krystyna Gutkowska.  

Celem konferencji będzie wymiana poglądów i idei młodych naukowców z całej Polski. Zakres tematyczny ograniczono do zagadnień związanych z: żywieniem człowieka, aspektami dietetycznymi i technologicznymi w żywieniu, jakością i bezpieczeństwem żywności oraz przedsiębiorczością.  

Organizatorzy planują publikację materiałów konferencyjnych zawierających streszczenia prezentowanych badań, a dla laureatów (zdobywców I miejsca) w każdej z sesji przewidziano możliwość nieodpłatnej publikacji w czasopiśmie „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość ISSN 2451-0777 (wersja on-line), ISSN 2451-0769 (wersja drukowana)”.  

Dodatkowo każdy uczestnik konferencji ma możliwość odpłatnej publikacji treści konferencyjnych w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość ISSN 2451-0777 (wersja on-line), ISSN 2451-0769 (wersja drukowana)”, a Organizator jest pośrednikiem w postępowaniu recenzowania prac zgłoszonych do publikacji w wyżej wymienionym czasopiśmie. Szczegóły znajdą Państwo w Regulaminie Konferencji. 

 

Pozostajemy do dyspozycji pod adresem mailowym: kolo_naukowe_zywieniowcow@sggw.edu.pl 

Serdecznie zapraszamy, 

Komitet Organizacyjny

 

Zaproszenie

Informacje organizacyjne

Regulamin

Wzór abstraktu

Wytyczne oceny prac

Formularz zgłoszeniowy - kliknij tutaj

 

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin