wtorek, 20.09.2016

XXVI Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji 18-20 września 2016

Wtorek 20 września 2016 r. to trzeci dzień XXVI Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji odbywającego się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji z naszego Wydziału została wyróżniona przez środowisko ekonomistów badających obszary marketingu, handlu i konsumpcji przez powierzenie jej organizacji tegorocznego Zjazdu. Spotkania te odbywają się cyklicznie, co dwa lata i są ogólnopolskim forum wymiany poglądów dotyczących najbardziej aktualnych zagadnień z tych obszarów nauki. Współorganizatorem Zjazdu został Zakład Marketingu i Analiz Rynkowych z Wydziału Nauk Ekonomicznych.  

Tegoroczny Zjazd przebiega pod hasłem „Współczesne paradygmaty w marketingu, handlu i konsumpcji”. Jego celem jest podjęcie próby określenia tych paradygmatów oraz zainicjowanie dyskusji nad branżowymi uwarunkowaniami rozwoju marketingu, handlu i konsumpcji, zwłaszcza z racji miejsca – w odniesieniu do szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej.

W niedzielę 18 września 2016 r., w pierwszym dniu XXVI Zjazdu, odbyły się dwie sesje plenarne zatytułowane „Od marketingu, handlu i konsumpcji w gospodarce planowej do gospodarki zrównoważonej”, przy czym pierwsza obejmowała ujęcie retrospektywne, druga – prospektywne. Uczestnikami sesji byli wybitni naukowcy, największe autorytety z tych obszarów nauki w Polsce, których działania, podręczniki i publikacje naukowe ciągle są podstawą kształcenia z zakresu marketingu, handlu czy konsumpcji. W tym dniu swoją obecnością zaszczycił nas Prorektor SGGW ds. Dydaktyki, Prof. dr hab. Kazimierz Tomala, który razem z Panią Dziekan WNoŻCiK, Prof. dr hab. Krystyną Gutkowską dokonali uroczystego otwarcia XXVI Zjazdu.

W poniedziałek natomiast odbyły się cztery sesje tematyczne, mające formułę paneli, w których swoje poglądy prezentowało młodsze pokolenie naukowców, a także praktycy ze sfery biznesu. Dyskusje dotyczyły zmian w zachowaniach konsumenta XXI wieku i ich implikacji w handlu i marketingu, wyzwań związanych z funkcjonowaniem rynku w cyfrowej przestrzeni, obecnych trendów w marketingu, handlu i konsumpcji oraz klasycznych, ale i nowych metod badań realizowanych w tych obszarach nauki.

Podczas tych dwóch dni cytowano wiele znakomitości ze świata nauki, klasyków, a w celu lepszego zobrazowania prezentowanych myśli paneliści posiłkowali się także dowcipną definicją małżeństwa czy objaśnianiem rodzajów przemówień w odniesieniu do strojów kobiecych. Zwieńczeniem każdego z tych dni było wyjątkowe spotkanie towarzyskie, sprzyjające integracji naukowców ze wszystkich ośrodków naukowych w kraju. W niedzielę był to uroczysty bankiet w Auli Kryształowej, w poniedziałek – plenerowy piknik w ogrodach SGGW przy Pałacu Rektorskim. W czasie tych spotkań podziwialiśmy fantastyczne występy Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW i śpiewaczki Klaudii Kulik (absolwentka Wydziału i obecna doktorantka), wirtuoza akordeonu Marcina Wyrostka oraz Juliana Mere, aktora, wokalisty, barda z gitarą.          

Krystyna Rejman

 

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin