środa, 25.03.2020

Zespoły badawcze Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka wśród laureatów konkursu Platforma Startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu

Pięć zespołów naukowych ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w tym dwa z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, wygrało konkurs „Platforma Startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu”, realizowany przy udziale Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, a współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej I, Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1. Dzięki dofinansowaniu projekty będą rozwijane i komercjalizowane w prężnie działających start-upach wdrażających wynalazki SGGW, przy pełnym wsparciu ze strony SGGW.

Uniwersalne prozdrowotne szczepionki startowe dla przetwórstwa spożywczego (szczepionki "szyte na miarę")

Pomysłodawca/zespół: dr inż. Katarzyna Neffe-Skocińska, dr hab. Dorota Zielińska

Celem projektu jest opracowanie i skonstruowanie innowacyjnych szczepionek startowych do fermentacji żywności. Innowacyjność produktu charakteryzuje się wykorzystaniem własnych drobnoustrojów z wewnętrznej kolekcji, pozyskanych z żywności tradycyjnej i regionalnej. Wykorzystanie podanego rozwiązania pozwoli wytworzyć produkty odznaczające się wysoką liczbą bakterii probiotycznych i dobrą jakością sensoryczną. Szczepionki będą indywidualnie dopasowywane do procesu produkcji.

Rozwój zarówno nowych technologii (poprzez modelowanie składu produktu, zwiększanie dostępności bioaktywnych składników) jak i pojawianie się proekologicznych trendów żywieniowych umożliwia pozyskanie nowej grupy świadomych konsumentów. Grupa ta staje się dla innowacyjnego producenta docelową. Decydującym czynnikiem dla konsumentów z tej grupy, nie jest tylko cena produktu, ale także zaplecze technologiczne przedsiębiorstwa, w tym dział badań i rozwoju produktów (ang. Research and Developement – R&D) jak i sprawna komunikacja dotycząca wartości dodanych do produktów. Bakterie kwasu mlekowego są najczęściej stosowane w środkach spożywczych jako probiotyki i jako suplementy diety, ze względu na cenne właściwości technologiczne oraz długą historię bezpiecznego stosowania. Wyjątkowe cechy poprawy zdrowia są szczepozależne. Sugeruje się, że wybór odpowiedniego szczepu probiotycznego do stosowania w żywności lub w preparatach probiotycznych, powinien opierać się na jego zdolności do poprawy odpowiedzi immunologicznej jelit. Poszukiwanie nowych szczepów probiotycznych jest obecnie istotnym celem świata nauki i przemysłu. Naukowcy są zgodni, że izolacja i charakterystyka nowych szczepów jest wciąż potrzebna, szczególnie w krajach rozwijających się, ale także w Polsce, głównie w celu projektowania żywności probiotycznej, gdzie wciąż jest ograniczony dostęp do szczepów probiotycznych, szczególnie wśród małych zakładów, na przykład mleczarskich. Opłacalność ze współpracy to przede wszystkim: możliwości praktycznego zastosowania wyników badań – dopasowana do stosowanej technologii procedura „know-how” dotycząca wytwarzania uniwersalnej szczepionki startowej; potencjalni odbiorcy – zakłady przetwórstwa spożywczego nastawione na rozwój innowacyjnych wyrobów z dodatkiem bakterii probiotycznych; sposoby transferu wyników projektu do gospodarki – prezentowanie wyników projektu na konferencjach naukowych, jak i na targach branżowych, publikacje w prasie branżowej.

ProgFood

Kierownik projektu/pomysłodawca: dr inż. Elżbieta Rosiak

Celem projektu jest opracowanie matematycznych modeli prognostycznych obejmujących jako zmienne niezależne warunki produkcji i surowiec zainteresowanych przedsiębiorców. Opracowany model pozwoli na uzyskanie informacji o zachowaniu populacji bakterii w produkcie lub grupie produktów. Na tej podstawie możliwe będzie oszacowanie bezpieczeństwa produktu i bezpiecznego terminu przydatności.

Pomysł polega na wykorzystaniu narzędzi matematyczno-statystycznych do opisu zachowania populacji drobnoustrojów i oceny prawdopodobieństwa powtarzalności tego zachowania na podstawie danych empirycznych uzyskanych w trakcie cyklu przechowalniczego produktu z uwzględnieniem różnych wariantów warunków środowiska. Obecnie wiele firm nie wykonuje kosztownych badań mikrobiologicznych w całym cyklu przechowalniczym swoich produktów. Bez informacji jak szybko namnaża się mikroflora saprofityczna i patogenna trudno ustalać termin przydatności i bezpieczeństwo. Często producenci zaniżają czas bezpieczeństwa produktów w obawie przed odpowiedzialnością prawną. Często także nie mają świadomości zagrożeń które za pośrednictwem ich produktów trafiają do łańcucha żywnościowego. Precyzyjne prognozowanie ułatwi ocenę ryzyka mikrobiologicznego żywności, opracowanie planów bezpieczeństwa żywności, ograniczy marnotrawstwo żywności oraz projektowanie nowych produktów.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin